PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z astrofyziky - NAST021
Anglický název: Selected chapters on astrophysics
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://astro.mff.cuni.cz/chapters.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Patří mezi: Doporučené přednášky 1/2
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (10.01.2019)
Předmět představuje různé oblasti současné astronomie a astrofyziky v několika přednáškových blocích zajišťovaných pracovníky Astronomického ústavu UK a zvanými hosty. Program aktuálního semestru je zveřejněn na internetových stránkách Astronomického ústavu UK (https://astro.mff.cuni.cz/chapters.html). Vhodné pro studenty magisterského a doktorského studia astronomie a astrofyziky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (07.06.2019)

Písemná zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (28.09.2017)

Dle doporučení jednotlivých přednášejících.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (28.09.2017)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (06.10.2017)

Úspěšné složení zkoušky je podmíněno vypracováním zkouškového (domácího) úkolu zahrnujícího všechna povinná témata daného semestru a předvedením použitých postupů a získaných (správných) výsledků zkoušejícímu (či celé třídě). Známka je odvozena z míry správnosti řešení.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (15.11.2018)

Předmět představuje různé oblasti současné astronomie a astrofyziky v několika přednáškových blocích zajišťovaných pracovníky Astronomického ústavu UK a zvanými hosty. Program aktuálního semestru je zveřejněn na internetových stránkách Astronomického ústavu UK (https://astro.mff.cuni.cz/chapters.html). Vhodné pro studenty magisterského a doktorského studia astronomie a astrofyziky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK