PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tok Pisin (Úvod do pidginu a kreolu) - ASJ500033
Anglický název: Tok Pisin (Introduction to pidgin and creole)
Zajišťuje: Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (26.09.2011)

Přednáška uvádí problematiku pidginu a kreolu v kontextu gramatikalizační teorie a kontaktové lingvistiky, seminář
je praktickým úvodem do kreolizovaného pidginu z Nové Guiney – Tok Pisin s mluvčím jazyka (Caleb Lindsey).
Jazykem přednášky je angličtina.

Literatura
, Evolution of Grammar.
John Dutton: Tok Pisin.
Kaye – Tosco, Pidgin and Creole Languages: A Basic Introduction.
Kouwenberg - Singler (Eds.), The Handbook of Pidgin and Creole Studies.
John A. Holm, Pidgins and Creoles: Volume 1, Theory and Structure (Cambridge Language Surveys)
John A. Holm, Pidgins and Creoles: Volume 2, Reference Survey (Cambridge Language Surveys)
Mühlhäusler – Dutton – Romaine, Tok Pisin Texts.
Mark Sebba, Contact Languages: Pidgins and Creoles (Modern Lingusitics)
Jeff Siegel, The Emergence of Pidgin and Creole Languages (Oxford)
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (27.05.2005)

Rykle Borger, Babylonisch-assyrische Lesestücke. 2., neubearbeitete Auflage, Heft I: Die Texte in Umschrift, Roma, Pontificium Institutum Biblicum 1979, ss. 2-50 [= Analecta Orientalia 54].

Wolfram von Soden, Die erste Tafel des altbabylonischen AtramEas s-Mythus. ?Haupttext" und Parallelversionen, Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Arch?ologie 68 (1978), ss. 50-94.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK