PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Introduction to Game Studies - AISE00031
Anglický název: Introduction to Game Studies
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50595
Vysvětlení: Předmět je pod tímto kódem určen výhradně výměnným studujícím (erasmus).
Další informace: https://uisk.ff.cuni.cz/en/exchange-students/erasmus-courses/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Informace a nová média
Exchange - 08.9 Others-Humanities
Exchange - 14.9 Others-Social Sciences
Exchange - 15.4 Library Science
Exchange - 15.9 Others-Commun. & Inform. Sciences
Je záměnnost pro: NAFF003
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (27.09.2022)
Předmět poskytuje studentům teoretický a metodologický úvod do herních studií. Kriticky analyzuje médium počítačových her a zabývá se jejich širšími kulturními, společenskými a politickými aspekty. Mezi probíraná témata patří teorie herních studií, historie počítačových her, metody analýzy počítačových her a jejich sociální a psychologické aspekty. Cílem předmětu je rozvinout kritické porozumění širší role počítačových her ve společnosti a schopnost samostatného výzkumu. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.

*** Předmět pod kódem ANM50595 je určen pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského programu Studia nových médií. Studenti ostatních oborů si jej mohou zapsat, pokud to kapacita předmětu dovolí. ***
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (22.09.2022)

Methods of Assessment:

10 % team formation & research proposal submission
10% team-project midterm consultation
80 % team-project final paper (16,000 characters, Game Studies style) 
-10% late submission (deadline = 23:59 CET)

Time and Place:

The course will taught on Wednesdays, starting October 12, 2022.
12:30 - 14:00 pm
Room no.: 348, Celetná 20


*** Students must attend the first lecture in order to be enrolled to the course. ***

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (06.10.2020)

BOGOST, IAN (2007). Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge: The MIT Press.
DONOVAN, TRISTAN (2010). Replay: the History of Video Games. Yellow Ant.
EGENFELDT-NIELSEN, S., SMITH, J.H., TOSCA, S.P. (2008). Understanding Video Games: The Essential Introduction. Routledge.
FERNÁNDEZ-VARA, CLARA (2014). Introduction to Game Analysis. Routledge.
FROMME, J. & UNGER, A. (2012). Computer Games and New Media Cultures: A Handbook of Digital Games Studies. Springer.
JAHN-SUDMANN, ANDREAS & STOCKMANN, RALF (Eds.) (2008). Computer Games as a Sociocultural Phenomenon. New York: Palgrave Macmillan.
JUUL, JESPER (2005). Half-real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge, MA: MIT Press.
LANKOSKI, PETR & BJÖRK, STAFFAN (2015). Game Research Methods: An Overview. ETC Press.
SCHRANK, B. (2014) Avant-garde Videogames: Playing with Technoculture. The MIT Press.
MÄYRÄ, FRANS (2008). An Introduction to Game Studies. SAGE Publications.
ŠISLER, V., RADDE-ANTWEILER, K. & ZEILER, X. (2018). Methods for Studying Video Games and Religion. New York, NY: Routledge.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: SISLV1AF (28.09.2018)

Introduction
H
istory of Video Games
Methodology & Theory
Social Aspects of Games
Cognitive and Psychological Aspects of Games
Game-based Learning
Art & Games
Student Conference

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK