PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obhajoba doktorské disertační práce - LDOC16
Anglický název: Doctoral Thesis
Zajišťuje: ostatní (28-11)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Dise [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Anotace -
Student vypracuje pod vedením školitele disertační práci a přihlásí se prostřednictvím žádosti oborové radě k obhajobě. Předkládání disertačních prací se řídí SZŘ UK a Metodickým pokynem děkana k předkládání disertačních prací na HTF UK č. 1 ze dne 1. ledna 2019.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (20.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK