PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Státní doktorská zkouška z praktické teologie - LDOC10
Anglický název: The State Examination from the Pastoral Theology
Zajišťuje: ostatní (28-11)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Anotace
Pro studenty se standardní dobou studia 3 roky K SDZ je kandidátovi zadáno celkem čtyři až pět tématických okruhů. K těmto okruhům je zadána k prostudování i příslušná odborná literatura. Ze zadaných okruhů jsou pak tři okruhy položeny kandidátovi jako zkušební otázky. Důraz při SDZ je kladen zejména na orientaci v domácí i zahraniční literatuře k studovanému oboru a zpracovávanému tématu, současnému stavu bádání a dosažených výsledků. Podmínkou k připuštění ke státní doktorské zkoušce je absolutorium předmětů teologického kompendia (ve smyslu tří dílčích), klasického a živého jazyka.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (20.01.2020)
Požadavky ke zkoušce

Pro studenty se standardní dobou studia 3 roky

K SDZ je kandidátovi zadáno celkem čtyři až pět tématických okruhů. K těmto okruhům je zadána k prostudování i příslušná odborná literatura. Ze zadaných okruhů jsou pak tři okruhy položeny kandidátovi jako zkušební otázky. Důraz při SDZ je kladen zejména na orientaci v domácí i zahraniční literatuře k studovanému oboru a zpracovávanému tématu, současnému stavu bádání a dosažených výsledků. Podmínkou k připuštění ke státní doktorské zkoušce je absolutorium předmětů teologického kompendia (ve smyslu tří dílčích), klasického a živého jazyka.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (20.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK