PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorská zkouška z angličtiny - LDOC06
Anglický název: Examination from English Language
Zajišťuje: ostatní (28-11)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Gerald Robert Ostdiek, BA, M.A., Ph.D.
JUDr. ThDr. Mgr. Květoslav Tomáš Krejčí, M.Phil., Ph.D.
ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.
Anotace -
V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející. Předmět potvrzuje aktivní znalost jednoho světového jazyka (angličtiny nebo němčiny) minimálně na úrovni C1. Student musí být schopen prezentovat badatelské výsledky písemně a ústně. Čtení odborných textů souvisejících s tématem disertační práce, zpracování anotací odborné literatury na téma disertační práce.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (08.11.2017)
Sylabus -

Přednášející:

Mgr. Dalibor Vik, Ph.D.

Gerald Robert Ostdiek, Ph.D., M.A.

Poslední úprava: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (08.10.2022)
Literatura -
Povinná literatura:
Student prostuduje tři položky odborné literatury v cizím jazyce vztahující se k projektu jeho dizertační práce dle vlastního výběru (monografie, kapitoly v kolektivních monografiích, studie, články, slovníková hesla) v celkovém rozsahu min. 50 stran.

Doporučená literatura:
Strettiová, Terezie Josefa, OP. Anglicko - český teologický slovník. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2004. 82 s. ISBN 80-246-0867-7.

Fronek, Josef. Velký anglicko-český a česko-anglický slovník. 1. vydání. Voznice: Leda, 2007. 1576 s. ISBN 978-80-7335-114-4

Good News Bible: Today’s English Version. [S.l.]: United Bible Societies, 1990. 931 s. ISBN 0-564-00421-9.

Poslední úprava: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (11.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK