PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium Latinum III. - LBIB82
Anglický název: Repetitorium Latinum III
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Opakování a procvičování především látky probrané v předmětu Latina III (viz anotaci předmětu Latina III) a vyjasňování problémů s ní spojených. Procvičování překladu.
Poslední úprava: Kopecká Lucie, Mgr. (18.11.2014)
Sylabus

Opakování a procvičování především látky probrané v předmětu Latina III (viz anotaci předmětu Latina III) a vyjasňování problémů s ní spojených. Procvičování překladu.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (03.10.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce v rozsahu minimálně 80% a s ní související domácí příprava.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (25.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Dle podmínek zakončení předmětu.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (25.10.2019)
Literatura

Studijní literatura:

BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice, Brno: MC nakladatelství, 2003, 64 s.

GRYSON, R. - WEBER, R. (ed.). Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem, 4. vydání, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994, 2024 s., ISBN 3-438-05303-9.

KÁBRT, Jan - KUCHARSKÝ, Pavel - SCHAMS, Rudolf - VRÁNEK, Čestmír - WITTICHOVÁ, Drahomíra - ZELINKA, Vojtěch. Latinsko - český slovník, 1. vydání, Praha: Leda, 2000, 576 s., ISBN 80-85927-82-9.

KUCHARSKÝ, Pavel - QUITT, Zdeněk. Latinská mluvnice, 3. vydání, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 197 s.

KUCHARSKÝ, Pavel - QUITT, Zdeněk. Česko - latinský slovník starověké a současné latiny. 1. vydání, Praha: SPN, 1992, ISBN 80-04-16903-1.

NOVOTNÝ, František a kol. Základní latinská mluvnice, 2. vydání, Praha: H&H, 1992, 297 s., ISBN 80-85467-91-7.

PRAŽÁK, Josef M. - NOVOTNÝ, František - SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český slovník, 10. vydání, Praha, 1937, 1348 s.

PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology, 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

RUBENBAUER, Hans - HOFMANN, J. B. Lateinische Grammatik, 12. vydání, München: R. Oldenbourg Verlag, 1995, 375 s., ISBN 978-3-637-06940-4.

ŠPAŇÁR, Július - HRABOVSKÝ, Jozef. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník, 5. vydání, Bratislava: SPN, 1962, 1222 s., ISBN 80-08-02051-2.

Poslední úprava: Kopecká Lucie, Mgr. (18.11.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK