PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sahidské koptštiny IV. - LBIB71
Anglický název: Introduction to Sahidic Coptic IV
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Kopecká
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Obsah výuky: výklad koptské syntaxe (konverze, jejich funkce a užití; préteritní konverze; asyndetické spojení vět; okolnostní, vztažná a důrazová konverze; "Cleft sentence"; nepřímá řeč; podmínkové, účelové a účinkové věty), cvičení a překlad vět, souvětí a textů v rozsahu lekcí XV - XX učebnice LAYTON, Bentley. Coptic in 20 lessons: introduction to Sahidic Coptic with exercises & vocabularies, Leuven - Paris - Dudley: Peeters, 2006, 204 s., ISBN 978-90-429-1810-8. Požadavky k získání zkoušky: přítomnost na 75 % výuky, aktivní účast na výuce, průběžná domácí příprava, domácí příprava překladu zadaného kratšího koptského textu pro ústní zkoušku a následné složení této zkoušky.
Poslední úprava: Kopecká Lucie, Mgr. (30.09.2017)
Literatura

CRUM, W. E. A Coptic Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1939, 953 s.

LAYTON, Bentley. A Coptic Grammar: with Chrestomathy and Glossary: Sahidic dialect, Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 2000, 519 s., ISBN 3-447-04240-0.

LAYTON, Bentley. Coptic Gnostic Chrestomathy. A Selection of Coptic Texts with Grammatical Analysis and Glossary, Leuven - Paris - Dudley: Peeters, 2004, 226 s., ISBN 90-429-1254-5.

LAYTON, Bentley. Coptic in 20 lessons: introduction to Sahidic Coptic with exercises & vocabularies, Leuven - Paris - Dudley: Peeters, 2006, 204 s., ISBN 978-90-429-1810-8.

SMITH, Richard. A concise Coptic-English lexicon, Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1983, 81 s., ISBN 0-8028-3581-3.

TILL, Walter C. Koptische Grammatik (saïdischer Dialekt) mit Bibliographie, Lesestücken und Wörterverzeichnissen, Leipzig: VEB, 1961.

WESTENDORF, Wolfhart. Koptisches Handwörterbuch, Heidelberg: Carl Winter, 1977, 679 s., ISBN 3-533-04523-4.

Poslední úprava: Kopecká Lucie, Mgr. (30.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK