PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář biblické exegeze NZ I. - LBIB37
Anglický název: Biblical Exegesis Seminar of the New Testament I
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Patří mezi: Husit.t.Mgr. - PV/biblická exegeze
Pravoslav.t.Mgr. - PV/biblická exegeze
Starokat.t.Mgr.-PV/biblická exegeze
Záměnnost : L0461
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seminář biblické exegeze NZ (LBIB37) – seminář je koncipován tak, aby byl vhodný také pro studenty bakalářských studijních programů a byl atraktivní nejen pro biblisty. Cílem semináře bude zkoumat a exegetovat vybrané novozákonní texty, na něž je dobře uplatnitelná určitá exegetická metodika. Účastníci budou obeznámeni se zásadami a základy práce s biblickými texty, dějinami exegeze, synchronními i diachronními exegetickými metodami, jakož i s odbornými žurnály, konkordancemi a komentáři. Analyzovány budou texty z evangelií, Skutků apoštolů, Pavlových epištol a knihy Zjevení. Pracovat bude možné i s komentáři českými. Doba a místo konání: Středa 13.00 – 14.30 hod. – L 205
Poslední úprava: Šedivý Antonín, Mgr., Ph.D. (29.09.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Rozsah semináře: zimní semestr – 2 hodiny týdně, seminář je zakončen zápočtem (4 kredity). Pro získání zápočtu je důležitá pravidelná docházka a ochota se aktivně zapojit. Během semináře vypracuje každý student referát, který přednese a odevzdá v elektronické či písemné formě. Referát může být zpracován formou exegeze oddílu, odborného článku či teoretického pojednání o exegetické metodice.

Poslední úprava: Šedivý Antonín, Mgr., Ph.D. (29.09.2017)
Literatura

Literatura:

Základní texty:

Novum Testamentum Graece (Nestle Aland, 27., 28. Auflage)
Aland, K. Synopsis Quattuor Evangeliorum (Deutsche Bibelgesellschaft 1995)
ČEP (různá vydání)
Schmoller, A. Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament (Deutsche Bibelgesellschaft 1994)
Balz, H.; Schneider, G. Exegetical Dictionary of the New Testament. Vol. 1-3. (EErdmans, Grand Rapids 1994)

Odborné žurnály: Novum Testamentum, New Testament Studies, Journal for the Study of the New Testament, Journal of Biblical Literature

Příručky k metodice exegeze:

Ábel, F. Biblická exegéza (EBF UK, Bratislava 2015)
Porter, S. E. A Handbook to the Exegesis of the New Testament (Brill, Leiden 2002)

Doplňující literatura:

Barrett, C. K., The First Epistle to the Corinthians (Adam & Charles Black, London 1968)

Collins, F. R., First Corinthians (The Liturgical Press, Collegeville 1999)

Fee, G. D., The First Epistle to the Corinthians (W. B. Eerdmans, Grand Rapids 1988)

Garland, D. E., 1 Corinthians (Baker Books, Grand Rapids 2003)

Heil, J. P., The Rhetorical Role of Scripture in 1 Corinthians (Society of Biblical Literature, Atlanta 2005)

Horrell, D. G., Christianity at Corinth: The Quest for the Pauline Church (Westminster John Knox Press, Louisville 2004)

Horsley, R. A., 1 Corinthians (Abingdon Press, Nashville 1998)

Keener, C. S., 1-2 Corinthians (Cambridge University Press, Cambridge 2005)

Meeks, W. A., The First Urban Christians. The Social Word of the Apostle Paul (Yale University Press, New Haven 1983)

Schrage, W., Der Erste Brief an die Korinther I. (Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1991)

Schottroff, L., Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth (Kohlhammer Verlag 2012)

Theissen, G., Psychological Aspects of Pauline Theology (T. & T. Clark, Edinburgh 1987)

Thiselton, A. C., The Firs Epistle to the Corinthians. A Commentary on the Greek Text (Eerdmans, Grand Rapids 2000)

Tichý, L., Chvála lásky. Interpretace a účinky 13. kapitoly 1. listu Korinťanům (Univerzita Palackého, Olomouc 2008)

Witherington, B., Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians (Eerdmans, Grand Rapids 1995)

Wolff, Ch., Der erste Brief des Paulus an die Korinther (Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 2011)

Poslední úprava: Šedivý Antonín, Mgr., Ph.D. (29.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK