PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář biblických znalostí SZ - LBIB02
Anglický název: Biblical Knowledge of the Old Testament
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Patří mezi: Husit.t.Bc. - P/1.roč.
Pravoslav.t.Bc. - P/1.roč.
Sociální ped.Bc. - P/1.roč.
Starokat.t.Bc. - P/1.roč.
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-P/1.roč.
Záměnnost : L0504
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Jde o výběr určitých postav a dějů z období Starého zákona, jejichž charakteristika je podána ( u Dr. Roubalové) v referátech jednotlivých účastníků prosemináře (U Dr. Tonzarové formou rozhovoru) (období praotců, doba Mojžíšova do usazení v zemi,jednotné izraelské království, doba rozdělených království, doba poexilní). Kromě základních (asi dvanácti postav) se postupně účastníci prosemináře seznamují s více než sto dalšími postavami období SZ. Důraz se klade i na pochopení souvislostí.
Poslední úprava: Tonzarová Hana, Mgr., Th.D. (14.02.2018)
Sylabus

U Dr. Roubaové:

1. Tóra

2. Přední proroci

3. Zadní proroci

4. Spisy

U Dr. Tonzarové

Genesis, Mojžíš, Desatero, Jozue, Soudců, Rút. Sjednocené království: Samuel, Saul David, Šalamoun, Rozdělené království - až do Babylonského zajetí, Ester, Daniel, Jób, Ezdráš, Nehemjáš.

Poslední úprava: Tonzarová Hana, Mgr., Th.D. (14.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu

U Dr. Roubalové:

1. Studenti napíší referát na zvolené téma v rozsahu minimálně 3 normostran.

2. Úspěšně splní test z obsahu přednášené látky.

U Dr. Tonzarové:

1. Studenti splní z průběžných testů v průměru min. 70% úspěšnosti.

2. Studenti splní 80% docházku na proseminář.

Poslední úprava: Tonzarová Hana, Mgr., Th.D. (14.02.2018)
Literatura
Studijní literatura:
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. Orig.: New Bible Dictionary. ISBN 80-85495-65-1.

Malá Bible: výbor hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 1.: Ze starozákonních knih Mojžíšových a historických. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Blahoslav, 1953. 637 s.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 2.: Ze starozákonních knih prorockých. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední rada Církve československé, 1954. 1237 s.

Malá bible: výbor hlavních míst z knih Písma svatého, Starého i Nového zákona. Díl 3.: Ze starozákonních knih žalmů a mudrosloví. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1955. 966 s.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

Kol. autorů: Výklady ke Starému zákonu I - V, ČBS, Kalich 1991.

BIČ, Miloš. Ze světa Starého zákona I - II., Kalich, Praha 1986.

Poslední úprava: Tonzarová Hana, Mgr., Th.D. (14.02.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK