PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Komunikace na základě neurověd II. - L0681
Anglický název: Communication based on neuroscience II
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
Anotace
Cíle předmětu: 1. Rozvoj praktických dovedností studentů pro skupinovou práci se třídami. 2. Rozvoj didaktických dovedností studentů. 3. Studenti na základě vlastní zkušenosti popíší skupinovou dynamiku. 4. Studenti zažijí ovlivňování jednotlivých prvků skupinové dynamiky. Požadavky k zápisu: Předchozí absolvování jednoho z předmětů: L0680 Komunikace na základě neurověd I. L0677 Seminář pedagogických dovedností pro prevenci a duševní zdraví na základě neurověd I. L0663 Seminář pedagogických dovedností primární prevencei rizikového chování
Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (31.01.2024)
Sylabus

Rozvoj praktických dovedností studentů (management třídy a práce se skupinovou dynamikou), pro skupinovou práci se třídami.

·        Získání zkušeností studentů se skupinovou dynamikou v sebezkušenostních aktivitách.

·        Přebírání vzorů dobré praxe do portfolia pedagogických dovedností studenta.

Studenti na základě vlastní zkušenosti popíší skupinovou dynamiku.

·        Popis a prvky, hlavní cíl práce se skupinovou dynamikou, jak souvisí s výkonem skupiny

·        Jak ovlivňovat jednotlivé prvky skupinové dynamiky

·        Situační kontext pro porozumění, kdy který prvek produkuje dostředivé a odstředivé síly.

Ovlivňování jednotlivých prvků skupinové dynamiky

·        Práce s cíli a normami   

·        Vedení skupiny: styly vedení

·        Exkurze do práce s napětím ve skupinové dynamice a praktický nácvik řešení konfliktních situací.

·        Řízení rozhodovacích procesů ve skupině

Rozvoje didaktických dovedností studentů.

·        Studenti si vyzkouší model cíl – instrukce - reflexe – evaluace. (Např. studenti formulují cíle aktivit a k nim odpovídající reflexe.)

·        Nácvik vedení zážitkových aktivit.

·        Studenti si vytvoří, zkonzultují a pilotně ověří přípravy aktivity se třídami (vlastní cílovou skupinou jednotlivých studentů již v roli pedagogů).

·        Studenti reflektují a evaluují realizaci aktivit se žáky.

Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (31.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast během výuky, vedení sebereflektivního deníku, závěrečná práce na téma "Co mi seminář dal a vzal".

Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (31.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

-

Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (31.01.2024)
Literatura

De Shazer, S., Dolan, Y.: Zázračná otázka. Praha: Portál, ISBN 978-80-262-0007-9.
Dubec, M.: Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla ve třídě a ve škole. Praha: Odyssea, 2007.
Herring, J.: Jak efektivně zvládat hádky v každé situaci, Grada, Praha 2012.
Matula, Z.:Mozek jako režisér úspěšnosti, Praha: Manta Edu, 2018.

Matula, Z.: Učíme se otevřeně uplatňovat své názory, potřeby a práva (asertivita). Praha: Odyssea, 2007.
Mešteková, M.: Motivace žáků efektivní komunikací, Portál, Praha, 2012.
Palenčárová, J., Šebesta, K.: Aktivní naslouchání při vyučování, Portál, Praha 2006
Rock, D.: Jak pracuje náš mozek, Pragma, Praha, 2010.
Rock, D.: Leadership s klidnou myslí, Pragma, Praha, 2009.
Švec, J., Jeřábková, S., Kolář, Z.: Jak zlepšit vztahy v naší třídě. Praha: Odyssea, 2007.
Švec, J.: Umíme druhému sdělit, co se nám v jeho chování líbí a co nelíbí. Praha: Odyssea, 2007.
Švec, J.: Odmítáme manipulaci. Praha: Odyssea, 2007.

Watzlavick, P.: Pragmatika lidské komunikace, Brno: Newton Books, 2011.

Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (14.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK