PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Spirituální témata v populární hudbě - L0665
Anglický název: Spiritual themes in popular music
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Petr Wagner
Vyučující: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Mgr. Petr Wagner
Anotace
Základním cílem kurzu je osvojení základních informace o vztahu tvůrců populární hudby k duchovním otázkám v období od konce 2. sv.války až do současnosti a osvojit si základní dovednosti v interpretaci spirituálních témat v populární hudbě. K hudebním stylům, kterým se kurz věnuje, patří gospel a blues, rock n´roll, post hippie, hiphop či black metal.
Poslední úprava: Kolář Pavel, Mgr., M.T.S., Th.D. (21.09.2022)
Sylabus

1. duchovní kořeny gospelu a blues,

2. první rock n´rollová generace a její spirituální schizmata,

3. hippies a konfrontace s novými náboženskými hnutími a východními náboženstvími,

4. post hippie generace od occult rocku k Jesus People,

5. punk ve vývoji od nihilismu k nové myšlenkové orientaci (od straight edge ke Krishna-core),

6. hiphop a duchovní emancipace afroamerických umělců,

7. black metal a inspirace v satanismu a novopohanství, 

8. fenomén náboženské konverze ve sféře populární hudby 

Poslední úprava: Kolář Pavel, Mgr., M.T.S., Th.D. (21.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu
pravidelná účast v hodině (80%) a absolvování závěrečného kolokvia, při kterém budou ověřeny znalosti
Poslední úprava: Kolář Pavel, Mgr., M.T.S., Th.D. (21.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Obeznámenost s věcným obsahem povinné literatury v českém jazyku.

Poslední úprava: Kolář Pavel, Mgr., M.T.S., Th.D. (21.09.2022)
Literatura

Povinná:

Turner, Steve: Hungry for Heaven: Rock 'N' Roll & the Search for Redemption (Intervarsity Press 1995), česky Touha po nebi, (Návrat domů 1997)

Baumer Ulrich: Wir wollen nur deine Seele. Rockszene und Okkultismus: Daten - Fakten – Hintergründe (Evangelische Gesellschaft Wuppertal 1992), česky Chceme jen tvoji duši (Logos 1991)

Fowles, Ian W.:A Sound Salvation: Rock N' Roll as a Religion" (Sonic Mystic, 2010)

Doporučená:

Azerrad, Michael: Our Band Could Be Your Life: Scenes from the American Indie Underground, 1981-1991 (Little Brown, 2001)

Beaujon, Andrew: Body Piercing Saved My Life: Inside the Phenomenon of Christian Rock (Da Capo Press 2006)

Garrett, Greg: We Get to Carry Each Other: The Gospel according to U2 (WJK Press 2009), česky Opři se o mě – Evangelium podle U2 (Biblion 2014)

DiCara, Vic, Kishor, Vraja: Train Wrecks & Transcendence: A Collision of Hardcore & Hare Krishna (CreateSpace Independent Publishing Platform  2016)

Filmy: Marjoe (1972), Instrument (1999), Metal: A Headbanger´s Journey (2005), Unien savonlinna (2010), George Harrison: Living in the Material World (2011), A Band Called Death (2012). Searching for Sugar Man (2012), Frank (2014), Lords of Chaos (2018)

Poslední úprava: Kolář Pavel, Mgr., M.T.S., Th.D. (21.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK