PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář pedagogických dovedností primární prevence rizikového chování - L0663
Anglický název: Seminar of pedagogical skills for primary prevention of risk behavior
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
Anotace
ZÁPIS DO PŘEDMĚTU PROBÍHÁ PŘES VYUČUJÍCÍ EMAILOVOU KOMUNIKACÍ. Předmět se primárně zaměřuje na studenty, kteří již působí na pozici lektorů, družinářů, učitelů a na dalších pozicích pedagogických pracovníků. Kapacita je max 15 studentů. Máte-li o docházku do předmětu zájem, zašlete email na anna.pospisilova@htf.cuni.cz a uveďte 1. důvod vašeho zájmu o předmět, 2. vaše pedagogické zkušenosti. (Stručně, celkem cca 3 řádky.) V případě velkého zájmu a srovnatelných předpokladů bude přihlíženo i k času doručení emailu. Cíle předmětu: 1. Studenti si vyzkouší reflektovat své chování v různých typech komunikačních situací. 2. Studenti si zreflektují svůj přístup ke komunikaci a načrtnou si své cesty ke zlepšení. 3. Studenti rozvinou své praktické dovednosti pro skupinovou práci se třídami při primární prevenci rizikového chování 4. Studenti rozvinou své didaktické dovednosti Realizace projektu „Zvyšování profesní připravenosti studentů pedagogických studijních programů v oblasti primární prevence“ byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.
Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.09.2022)
Sylabus

Studenti rozvíjí schopnost své sebereflexe
- Studenti si vedou sebereflektivní deník
- Studenti zažijí bezpečný prostor pro společné sdílení, reflexe a konzultace svých pedagogických zkušeností.
- Seznámení se a prožití sebezkušenostních aktivit.

Rozvoj komunikačních dovedností pro vedení primárně preventivních aktivit se žáky.
- Nácvik partnerské komunikace
- Nácvik symetrie ve vztahové rovině komunikace.
- Řešení konfliktů - vedení.

Rozvoj praktických dovedností studentů (management třídy a práce se skupinovou dynamikou), pro skupinovou práci se třídami při primární prevenci rizikového chování.
- Získání zkušeností studentů se skupinovou dynamikou v sebezkušenostních aktivitách.
- Přebírání vzorů dobré praxe z oblasti primární prevence rizikového chování do portfolia pedagogických dovedností studenta.
- Exkurze do práce s napětím ve skupinové dynamice a praktický nácvik řešení konfliktních situací.
- Vytvoření bezpečného zázemí pro skupinovou práci a sebezkušenostní aktivity.

Rozvoje didaktických dovedností studentů v oblasti primární prevence.
- Studenti si vyzkouší model cíl - instrukce - reflexe - evaluace pro preventivní aktivity. (Např. studenti formulují cíle preventivních aktivit a k nim odpovídající reflexe.)
- Nácvik vedení zážitkových aktivit s primárně preventivními cíli.
- Studenti si vytvoří, zkonzultují a pilotně ověří přípravy na primárně preventivní aktivity se třídami (vlastní cílovou skupinou jednotlivých studentů již v roli pedagogů).
- Studenti reflektují a evaluují realizaci aktivit se žáky.

Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast během výuky. Vedení sebereflektivního deníku.

Předmět se primárně zaměřuje na studenty, kteří již působí na pozici lektorů, družinářů, učitelů a na dalších pozicích pedagogických pracovníků (cca 60 % aktuálně studujících pedagogické studijní programy).

Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.09.2022)
Literatura

* Doporučená:
De Shazer, S., Dolan, Y.: Zázračná otázka. Praha: Portál, ISBN 978-80-262-0007-9.
Dubec, M.: Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla ve třídě a ve škole. Praha: Odyssea, 2007.
Herring, J.: Jak efektivně zvládat hádky v každé situaci, Grada, Praha 2012.Matula, Z.:Matula, Z.:
Matula, Z.:Mozek jako režisér úspěšnosti, Praha: Manta Edu, 2018.

Matula, Z.: Učíme se otevřeně uplatňovat své názory, potřeby a práva (asertivita). Praha: Odyssea, 2007.
Mešteková, M.: Motivace žáků efektivní komunikací, Portál, Praha, 2012.
Palenčárová, J., Šebesta, K.: Aktivní naslouchání při vyučování, Portál, Praha 2006
Rock, D.: Jak pracuje náš mozek, Pragma, Praha, 2010.
Rock, D.: Leadership s klidnou myslí, Pragma, Praha, 2009.
Švec, J., Jeřábková, S., Kolář, Z.: Jak zlepšit vztahy v naší třídě. Praha: Odyssea, 2007.
Švec, J.: Umíme druhému sdělit, co se nám v jeho chování líbí a co nelíbí. Praha: Odyssea, 2007.
Švec, J.: Odmítáme manipulaci. Praha: Odyssea, 2007.

Watzlavick, P.: Pragmatika lidské komunikace, Brno: Newton Books, 2011.

Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK