PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Digitální technologie v praxi - L0626
Anglický název: Digital technologies in practice
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Vyučující: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Záměnnost : L0412, L0616
Je záměnnost pro: LPED88, L0412, L0616, L0248
Anotace
Kurz je zaměřen na úvodní seznámení s problematikou digitální gramotnosti, s možnostmi využití digitálních technologií v pedagogické praxi a na rozvoj základních uživatelských dovedností v práci s vybranými online aplikacemi pro tvorbu interaktivního digitálního obsahu. Absolventi znají koncept digitální gramotnosti a rozumí jeho praktické využitelnosti. Vysvětlí základní pravidla pro využití digitálních technologií se zaměřením na význam a charakteristiky hybridních forem výuky v pedagogické praxi. Umí připravit a prezentovat vzdělávací digitální obsah určený pro synchronní a diachronní formy on-line výuky. Kurz je realizován formou pravidelných seminárních setkání a předpokládá pravidelnou individuální práci mezi jednotlivými setkáními, jejímž cílem je individuální osvojení seminárního tématu a vypracování požadovaných výstupů.
Poslední úprava: Kolář Pavel, Mgr., M.T.S., Th.D. (28.09.2023)
Sylabus

Přehled tematických okruhů kurzu s příslušnou dotací seminárních hodin:
1. Koncept digitální gramotnosti a jeho praktická využitelnost (1)
2. Využití digitálních technologií v pedagogické praxi se zaměřením na význam a charakteristiky e-learningu (2)
3. Vybrané open access online nástroje pro e-lerningové vzdělávání (1-2)
4. Prezentace vybraných online nástrojů (blog, e-portfolium, ms a google aplikace, simulace/gamifikace/digitální storytelling, dotazník/anketa, wiki, podcast) (6)

Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.
logolink:
https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Poslední úprava: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Podmínky zakončení předmětu

1. Vypracovaní 3 digitálních výstupů se vzdělávacím obsahem. Student*ka vytvoří s využitím webových aplikací tři typologicky odlišné formy digitálního vzdělávacího obsahu (např. on-line test/kvíz, pracovní list, prezentaci).   

2. Krátký on-line test zaměřený na oveření znalosti základních termínů spojených s tématem.

Poslední úprava: Kolář Pavel, Mgr., M.T.S., Th.D. (28.09.2023)
Literatura

Studijní materiály:
Studijní e-materiály budou k dispozici všem zapsaným studentům a studentkám v průběhu kurzu.

Poslední úprava: Kolář Pavel, Mgr., M.T.S., Th.D. (28.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK