PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sajjid Qutb - Milníky na cestě - L0625
Anglický název: Seminar of Islamic Studies: Sayyid Qutb - Milestones
Zajišťuje: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seminář je zaměřen na společnou četbu a diskuzi nad českým překladem zásadního díla egyptského islamismu: Sajjid Qutb, Milníky na cestě. Půjde o četbu religionistickou a islamologickou. Po úvodním představení kontextu a terminologie si studenti text rozdělí a ve skupině jej budou číst a komentovat. Seminář je zaměřen na kritickou četbu textu, s diskuzí a respektem k autorovi. Paralelně s četbou českého překladu bude studován i překlad anglický a arabský originál. V případě, že bude zvolena distanční forma výuky, platforma pro online výuku a komunikaci bude sloužit MS Teams (kód: z3zme0r). Studenti o všech detailech budou průběžně informováni.
Poslední úprava: de la Vega Nosek Lukáš, ThLic., Ph.D. (31.01.2022)
Sylabus

1. Prolegomena (kontext doby, kontext ideologie, terminologie)
2. Podstata koránské metody podle Qutba
3. Vznik muslimské společnosti a její charakteristické rysy v podání Qutba
4. Džihád za Boha podle Qutba
5. Není božstva kromě Boha - islámská metoda pro život podle Qutba
6. Vesmírné zákonodárství podle Qutba
7. Islám je skutečná civilizace podle Qutba
8. Islámská koncepce a kultura podle Qutba
9. Národnost muslima a jeho přesvědčení podle Qutba
10. Vpřed k dalekosáhlým změnám podle Qutba
11. Víra vítězná podle Qutba
12. Islám je ta cesta podle Qutba

Poslední úprava: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (13.10.2022)
Cíl předmětu

Základní přehled o životě a díle Sajjida Qutba, vč. kontextu Egypta a islamistických tendencí. Základní informace o knize Milníky na cestě. Schopnost religionistické a islamologické práce a reflexe základních tezí knihy Milníky na cestě.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (10.08.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní participace na semináři, včetně referátu a schopnost samostatného religionistického přemýšlení. Tedy schopnost interpretovat text a nezaujatá argumentace pro či proti myšlenkám autora.

Poslední úprava: de la Vega Nosek Lukáš, ThLic., Ph.D. (31.01.2022)
Požadavky ke zkoušce

Seminář bude zakončen zápočtem. Požadavky k němu jsou: prezence při výuce, vypracovaný referát z četby příslušné pasáže ze studované knihy.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (10.08.2021)
Literatura

Pramenná literatura:

 • Sajjid Qutb, Milníky na cestě (přeložil a úvodní studii napsal Miloš Mendel), Praha: Academia, 2013
 • Sajjid Qutb, Maʻálim fí at-taríq, Qáhira-Bajrút: Dár aš-Šurúq, 1973
 • Sayyid Qutb, Milestones. Maʻálim fí at-taríq /A.B. al-Mehri, ed/, Birmingham: Maktaba Booksellers and Publishers, 2006 (na webu jsou ještě jiné překlady do AJ - případně na archive.org
 • Shahid Shaykh Sayyid Qutb, Zeichen auf dem Weg /překlad z AJ: M. Rassoul/, Islamische Bibliothek, Köln 2005
 • Sayyid Qutb, Wegmarken, in: Andreas Meier Hg., Der politische Auftrag des Islam. Programme und Kritik zwischen Fundamentalismus und Reformen. Originalstimmen aus der islamischen Welt, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1994
 • Sayed Qotb, Jalons sur la Route de l'Islam, Bruxel: Ar-rissala, 1968

Sekundární literatura:

 • Beránek, Ondřej - Ťupek, Pavel, Dvojí tvář islámské charity, Brno: CDK, 2008
 • Beránek, Ondřej - Ostřanský, Bronislav (eds.), Islámský stát. Blízký východ na konci časů, Praha: Academia, 2016
 • Calvert, John, Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism, Oxford: University Press, 2013
 • Čejka, Marek, Korán, meč a volební urna. Zdroje a podoby islamismu, Praha. Academia, 2020
 • Černý, Karel, Svět politického islámu. Politické probuzení Blízkého východu, Praha: NLN, 2012
 • Harris, Sam - Nawáz, Mádžid, Islám a budoucnost tolerance, Praha: Volvox Globator, 2016
 • Introvigne, Massimo, Hamás. Islámský terorismus ve Svaté zemi, Praha: Vyšehrad, 2003
 • Kepel, Gilles, Válka v srdci islámu, Praha: Karolinum, 2006
 • Khatab, Sayed, The Political Thought od Sayyid Qutb. The theory of jahiliyyah, London-New York: Routledge, 2006
 • Khatab, Sayed, The Power of Sovereignity. The political and ideological philosophy of Sayyid Qutb, London-New York: Routledge, 2006
 • Kropáček, Luboš, Islámský fundamentalismus, Praha: Vyšehrad, 1996
 • Kundra, Ondřej - Lindner, Tomáš, Můj syn terorista. Jak se rodí evropští džihádisté, Brno: BizBooks, 2017
 • Lewis, Bernard, Kde se stala chyba? Vliv Západu na Střední východ a jeho následná odpověď, Praha: Volvox Globator, 20162
 • Mendel. Miloš, Islámská výzva. Z dějin a současnosti politického islámu, Brno: Atlantis, 1994
 • Mendel, Miloš, S puškou a Koránem, Praha: Orientální ústav AV ČR, 2008
 • Mendel, Miloš, Džihád. Islámská koncepce šíření víry, Brno: Atlantis, 20102
 • Mura, Andrea, The Symbolic Scenarios of Islamism: A Study in Islamic Political Thought, Burlington: Ashgate, 2015
 • Ťupek, Pavel, Salafitský islám, Praha: Academia, 2015

Poslední úprava: de la Vega Nosek Lukáš, ThLic., Ph.D. (07.09.2021)
Metody výuky

Po prvních setkáních spíše přednáškového typu, půjde o klasický seminář s četbou, referátem, diskuzí

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (10.08.2021)
Vstupní požadavky
Vstupní požadavky:
Je doporučeno (ale ne vyžadováno) absolvování předmětu Úvod do islámu. Dále je požadována schopnost religionistické práce, sebereflexe, schopnost pojmenovat své předsudky a revidovat svá předporozumění. Otevřenost a smysl pro humor.

Požadavky k zápisu:
Specificky žádné, pouze obecné znalosti úvodu do islámu.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (10.08.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK