PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Digitální technologie v praxi - L0616
Anglický název: Digital technologies in practice
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Záměnnost : L0626
Je záměnnost pro: L0626
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg logolink projektu ThDr. Kateřina Patová
Anotace
Pilotní kurz je zaměřen na úvodní seznámení s problematikou digitální gramotnosti a možnostmi využití digitálních technologií v pedagogické praxi a na rozvoj základních uživatelských dovedností v práci s vybranými aplikacemi. Absolventi znají koncept digitální gramotnosti a rozumí jeho praktické využitelnosti. Vysvětlí základní pravidla pro využití digitálních technologií se zaměřením na význam a charakteristiky e-learningu v pedagogické praxi. Umí připravit a prezentovat vzdělávací digitální obsah určený pro distanční on/off – line vyučování. Kurz je realizován formou pravidelných seminárních setkání a předpokládá pravidelnou individuální práci mezi jednotlivými setkáními, jejímž cílem je individuální osvojení seminárního tématu a práce na přípravě závěrečné prezentace.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (13.08.2020)
Sylabus

Přehled tematických okruhů kurzu s příslušnou dotací seminárních hodin:

1. Koncept digitální gramotnosti a jeho praktická využitelnost (1)

2. Využití digitálních technologií v pedagogické praxi se zaměřením na význam a charakteristiky e-learningu (2-3)

3. Přehled vybraných open access online nástrojů pro e-lerningové vzdělávání (1-2)

4. Prezentace vybraných online nástrojů (blog, e-portfolium, ms a google aplikace, simulace/gamifikace/digitální storytelling, dotazník/anketa, wiki, podcast) (6)

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.

logolink:
https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (13.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Prezentace autorského vzdělávacího digitálního obsahu.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty pro prezenční výuku. Předmět bude v takovém případě zakončen stručnou prezentací vybrané online aplikace/nástroje pro tvorbu vzdělávacího obsahu. Příklady takových aplikací/nástrojů budou v kurzu představeny.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams

Poslední úprava: Kolář Pavel, Mgr., M.T.S., Th.D. (23.09.2020)
Literatura

Studijní materiály:

Studijní e-materiály budou k dispozici všem zapsaným studentům a studentkám v průběhu kurzu.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (13.08.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK