PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teologie SZ - L0602
Anglický název: Theology of the Old Testament
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Kv [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Vyučující: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Anotace
V předmětu Teologie SZ se studenti seznámí s přehledem SZ bádání v 19., 20. a 21. století. Druhým těžištěm je teologie jednotlivých spisů Starého zákona. Forma výuky bude rozhovor na základě přečtené literatury. Kurz bude uzavřen kolokviem. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Teologie SZ vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje Adobe Connect v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen kolokviem prostřednictvím online konference. Bližší informace a pokyny k instalaci Adobe Connect: Účastníci na PC a notebooku A.Webové konference doporučujeme spouštět v aplikaci Adobe Connect Meeting App. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte pro Váš operační systém: ●Windows: http://www.adobe.com/go/Connectsetup ●Mac: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac B.Spusťte aplikaci Adobe Connect. C.Na úvodní obrazovce: Welcome to Adobe Connect, do pole “Enter the Adobe Connect meeting URL” napište nebo vložte zkopírovanou adresu konference (např:https://el.lf1.cuni.cz/vyuka-anglictiny/) a klikněte na tlačítko “Continue”. D.Na další obrazovce klikněte na volbu “Vstup pro hosty”, napište do pole ”Jméno”vaše celé jméno a klikněte na tlačítko: “Vstoupit do konference”. E.Po úspěšném připojení do konferenční místnosti se otevře její obsah. Některé konference mohou mít nastavena jiná pravidla pro přístup do konferenční místnosti a je možné, že na povolení vstupu budete muset čekat. F.Nedoporučujeme spouštět konference Adobe Connect v okně Internetového prohlížeče. Účastníci s mobilními telefony a tablety Účastníci,kteří se budou připojovat ke konferenční místnosti z mobilního telefonu nebo tabletu si musí stáhnout a nainstalovat aplikaci Adobe Connect pro svůj operační systém. Také musejí mít kvalitní připojení k iternetu. Dále postupují podle uvedeného návodu. Adobe Connect app pro Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro&hl=cs Adobe Connect app pro iOS:https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503 A. Spusťte aplikaci Adobe Connect klepnutím na ikonu Connect B.Do pole “Enter Meeting URL” napište adresu konference / webináře, kterou jsteobdrželi e-mailem (např: https://el.lf1.cuni.cz/vyuka-anglictiny/) a klepněte na tlačítko“Next”. C.V okně bezpečnostního upozornění klepněte na: “Důvěřovat pro tuto relaci”. D.Na další obrazovce zkontrolujte, že je zaškrtnutá volba “Guest” a do pole “Yourname” napište vaše jméno a příjmení a klepněte na tlačítko “Enter”. E.V dalším kroku proběhne přihlášení a připojení ke konferenční místnosti v závislosti na nastavení. Některé konferenční místnosti mohou mít nastaveno, že vstup uživatelů do místnosti podléhá schválení. V takovém případě budete na vstup do konference několik okamžiků čekat, než bude Váš vstup schválen organizátorem webináře.
Poslední úprava: Tonzarová Hana, Mgr., Th.D. (30.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen kolokviem. V případě distanční výuky je předmět zakončen online kolokviem.

Poslední úprava: Tonzarová Hana, Mgr., Th.D. (30.09.2020)
Literatura

Povinná literatura

Sláma Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny, Vyšehrad 2013. ISBN 978-80-7429-353-5.

Prudký Martin. Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem, in: TREF 2/2003

Kubáč Vladimír. Člověk před Boží tváří, Praha, Vyšehrad 2016.

Heller Jan. Hlubinné vrty, Kalich 2008.

Gibellini, Teologické směry 20. století, -karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2011.

Kuschel Karl - Josef. Teologie 20. století. Antologie. Praha ,Vyšehrad 2007. ISBN 978 - 80 - 7021- 887 - 7.

Waltke Bruce K. An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical, and Thematic Approach. Zondervan 2007 ISBN-10: 0310218977, ISBN-13: 9780310218975.

Doporučená literatura

Rendtorff Rolf. Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha Vyšehrad 2000.

Gerstenberger Erhardt S. Theologien im Alten Testament: Pluralität und Synkrätismus alttestamentlichen Gottesglaubens, Stuttgart, Kohlhammer 2001.

Goldingay John. Old testament teology 1-3, Downers Groove: InterVarsity Press 2003 - 2009.

Oehming Manfred. Gesamtbiblische Theologien der Gegewart: das Verhältnis von AT und NT in der hermeneutischen Diskussion seit Gerhardt vobn Radt: zweite verbesserte und mit einem Nachwort versehene Auflage

Rendtorff Rolf.Theollgie des Alten Testaments: Ein kanonischer Erwurf, Band 1 - 2, Neukirchen - Vluyn, Neukirchen 1999 - 2001.

Poslední úprava: Tonzarová Hana, Mgr., Th.D. (30.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK