PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogicko-didaktický seminář II. - L0598
Anglický název: Seminar on Educational Methods and Strategies II
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Blokový seminář, který se skládá ze dvou samostatných částí, je zaměřen na osvojení základních znalostí a dovedností v dílčích oblastech profesní pedagogické činnosti. Pozornost je v jedné části věnována jmenovitě problematice týrání a zneužívání dětí, v části druhé pak dramatizačním a dialogickým metodám ve výuce. Po absolvování sociálně pedagogické části blokového semináře studenti a studentky rozumí základním sociálním a psychologickým jevům souvisejícím s týráním a zneužíváním dětí. Charakterizují základní rizikové skupiny, které jsou tímto sociálně patologickým jednáním ohrožené, způsoby preventivní práce s rizikovými skupinami a zásady práce s oběťmi týrání a zneužívání ve školním prostředí. Po absolvování didaktické části blokového semináře studenti a studentky charakterizují Kohlbergovu teorii dilematu, rozumí specifickým rysům dialogických metod a didaktické práci s dilametem ve vyučování, využívá vybrané metody kritického myšlení při výuce etických témat a umí použít dramatizaci k dosažení konkrétních cílů vyučování.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.09.2019)
Sylabus
Témata (sylabus):
1. Sociální a psychologické jevy související s týráním a zneužíváním dětí.

2. Rizikové skupiny.

3. Prevence a trestně-právní problematika týrání a zneužívání dětí.

4. Možnosti sociálních a sociálně pedagogických pracovníků při práci s rizikovými skupinami.

5. Dramatizace ve výuce.

6. Využití dilematu ve výuce.

7. Užití metod kritického myšlení v hodině zaměřené na etická témata.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Docházka - aktivní účast v semináři (100%)

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.09.2019)
Literatura
Povinná:
Pracovní materiály distribuované v rámci semináře a jeho jednotlivých dílen

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK