PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výkladový seminář ke Starému zákonu - L0577
Anglický název: Explanatory Seminar to Old Testament
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Vyučující: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Anotace
V semináři s názvem Výkladový seminář ke Starému zákonu bude student/ka uváděn do základních pravidel hermeneutiky - výkladu (exegeze) SZa na základě hebrejského textu, který bude vždy pro potřeby posluchačů překládán do češtiny. Student/ka se podle pokynů učitele pokusí samostatně a pomocí dostupné literatury sám vyložit nějaký text podle vlastního výběru.
Poslední úprava: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Student bude moci předmět ukončit na základě 80% docházky, aktivní účasti v hodinách a na základě zpracované vlastní exegeze na konci semestru.

Poslední úprava: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Literatura

Povinná literatura:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart 1990.
Bible. Písmo svaté Starého a nového zákona. Ekumenický překlad (zkratka: ČEP). Praha 1985.
PÍPAL B.: Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha 1974.
Doporučená literatura:
LISOWSKY G.: Konkordanz zum hebräischen Alten Testament. Stuttgart 1958.
BIČ M., SOUČEK J. B.: Biblická konkordance (tzv. trojdílná). Kalich, Praha 1961-1967.
GESENIUS W.: Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Berlin, Göttingen, Heidelberg 1954.
KÖHLER L., BAUMGARTNER W.: Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Leiden 1953.
KLÍMA O., SEGERT S.: Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Praha 1956.
OEMING M.: Úvod do biblické hermeneutiky. Vyšehrad Praha 2016.
POKORNÝ P.: Hermeneutika jako teorie porozumění. Vyšehrad Praha 2006.
COL R.: Biblická hermeneutika - pravidla k správnému výkladu bible. Olomouc 1938.
Starý zákon, překlad s výkladem. Kalich, Praha (aktuálně určený svazek).

Poslední úprava: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK