PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klíčové texty současné religionistiky II. - L0566
Anglický název: Key Texts in Contemporary Study of Religions II
Zajišťuje: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.
Prerekvizity : L0347
Je prerekvizitou pro: L0395
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz Klíčové texty II tvoří společně s kurzem Klíčové texty I a kurzem Klíčové termíny teoretický základ magisterského navazujícího studia. Východiskem je četba odborných textů tematizujících vybrané problémy současné religionistiky. Za takové se v kontextu semináře považují texty v současnosti aktuálně diskutované nebo texty, které současnou diskuzi stále ovlivňují. V případě povinné distanční výuky bude kurz probíhat za využití prostředí Moodle, společně s přímou online výukou (v čase určeném rozvrhem fakulty) a bude-li to možné, formou individuálních konzultací. O konkrétní formě výuky budou zapsaní studenti informováni emailem.
Poslední úprava: Gebelt Jiří, doc. ThDr., Th.D. (30.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK