PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravoslavná pastorální teologie a homiletika II. - L0554
Anglický název: Orthodox Pastoral Theology and Homiletics II
Zajišťuje: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D.
Je záměnnost pro: LORT31
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Studijní předmět Pravoslavná pastorální teologie a homiletika II. poskytuje potřebné informace pro vykonávání pastorační služby v Pravoslavné církvi. Součástí kurzu je též úvod do teorie homiletiky – církevního kazatelství – a příprava vlastní ústní prezentace. Důležité je též seznámení s nároky kladenými na budoucí duchovní pastýře, i s předpoklady jejich úspěšného duchovenského působení. Pro účast v kurzu je doporučeno absolvování kurzu Pravoslavná pastorální teologie a homiletika I.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.01.2019)
Sylabus

Rozvoj duchovního života. Duchovní vedení. Fenomén starectví. Kázání v Pravoslavné církvi. Teorie homiletiky: kázání ve starozákonním a novozákonním období. Z dějin kazatelství. Příprava kázání, téma, členění a forma přednesu.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na přednáškách. Příprava a přednesení prezentace na evangelijní téma. Složení ústní zkoušky z obsahu přednášek a povinné literatury.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.01.2019)
Literatura
Povinná literatura:
KORMANÍK, Peter. Pravoslávne dušpastierstvo. 1, Základy všeobecnej dušpastierskej služby. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 1995. ISBN 80-7097-279-3.

VOPATRNÝ, Gorazd Josef. 8. Kázání v pravoslavné církvi. In: Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti: studie z homiletiky. 1 vyd. Chomutov: L. Marek, 2014, Pontes pragenses, 73, s. 132-141. ISBN 978-80-87127-69-8.

Doporučená literatura:
AXMAN, Pavel Otakar a Pavel ALEŠ. Homiletika. Olomouc: Pravoslavná bohoslovecká fakulta, 2003. ISBN 80-8068-220-8.

VOPATRNÝ, Gorazd Josef. Svatý patriarcha Fotios a problematika sekularizace z pravoslavného hlediska. Theologická revue, 2013, 84 (3), 329-341. ISSN 1211-7617.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK