PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patristická teologie Starého a Nového zákona I. - L0551
Anglický název: Patristic Theology of the Old and New Testaments I
Zajišťuje: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D.
Je záměnnost pro: LORT28A
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Studijní předmět Patristická teologie Starého a Nového zákona I. je zaměřen na uvedení do patristické biblické teologie. Seznamuje s patristickým pojetím Božího Zjevení a Slova Božího. Tradiční pravoslavná hermeneutika Písma svatého je dále prohlubována diskuzí nad referáty, které si studenti připravují na různá témata týkající se pravoslavná biblické teologie a patristických výkladů vybraných míst Písma svatého Starého a Nového zákona. Pro účast v kurzu nejsou stanoveny vstupní požadavky. Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím výukových materiálů, které budou poskytnuty studentovi a následně budou probrány v rámci konzultací nebo po netu.
Poslední úprava: Vopatrný Gorazd Josef, doc. ThDr., Th.D. (05.10.2020)
Sylabus

Zkušenost Zjevení. Nositelé Zjevení: proroci, apoštolové a svatí. Písmo svaté a Zjevení. Smysl a výklad Písma svatého.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na přednáškách (80 %). Vypracování a prezentování referátů.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.01.2019)
Literatura
Povinná literatura:
ROMANIDES, John S. Patristic Theology. Thessaloniki: Uncut Mountain Press, 2008. ISBN 978-960-86778-8-3.

VLACHOS, Hierotheos, John ROMANIDES a Effie MAVROMICHALI. Empirical dogmatics of the Orthodox Catholic Church: according to the spoken teaching of father John Romanides. Levadia: Birth of the Theotokos Monastery, 2013. ISBN 978-960-7070-75-3. (vol. 1)

Doporučená literatura:
ROSE, Seraphim a DAMASKIN. Genesis, creation, and early man: the Orthodox Christian vision. 2nd ed. Platina, CA: St. Herman of Alaska Brotherhood, 2011. ISBN 978-1-887904-25-4.

VOPATRNÝ, Gorazd Josef. Andělé a démoni - pravoslavná perspektiva. Theologická revue, 2016, 87 (3), 321-328. ISSN 1211-7617.

VOPATRNÝ, Gorazd Josef. Období posledních sedmi let tohoto světa: Kapitola z pravoslavné eschatologie. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2017, 11, 239-256. ISSN 1802-8209.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK