PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Keltské křesťanství I. - L0544
Anglický název: Celtic Christianity I
Zajišťuje: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Kv [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D.
Vyučující: doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D.
Je záměnnost pro: LORT22
Anotace
Studijní předmět Keltské křesťanství I. se věnuje fenoménu orthodoxního křesťanství u keltských národů v prvním tisíciletí křesťanské éry. Kurz začíná základními informacemi o historických Keltech, jejich předkřesťanském náboženství a intelektuální elitě – druidech. Seznamuje s postupnou christianizací Keltů na evropském kontinentě a na Britských ostrovech. Tento kurz se také zabývá vírou a odlišnými zvyklostmi keltských křesťanů, jejich bohoslužebnými zvyklostmi, církevní architekturou a uměním. Samostatnou kapitolou je keltská křesťanská spiritualita. Pro účast v kurzu nejsou stanoveny vstupní požadavky. Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (29.09.2020)
Sylabus

Historičtí Keltové a jejich vztah k našemu území. Předkřesťanské náboženství Keltů a druidové. Postupná christianizace Keltů. Maloasijští Galaté. Svatý Irenej z Lyonu a Galové. Britské ostrovy. Růst Kristovy Církve mezi keltskými národy. Svatý Patrik, svatá Brigita, svatý Columba a další představitelé keltského křesťanství. Postupný zánik keltského partikularismu.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na přednáškách. Složení kolokvia z obsahu přednášek.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
Literatura
Povinná literatura:
VOPATRNÝ, Gorazd. Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita. Brno: Luboš Marek, 2002. Pontes pragenses. ISBN 80-86263-28-2.

VOPATRNÝ, Gorazd. Keltské křesťanství. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-35-9.

Doporučená literatura:
GOUGAUD, Louis. Christianity in Celtic lands: a history of the churches of the Celts, their origin, their development, influence, and mutual relations. Dublin: Four Courts Press, 1992. Celtic studies. ISBN 1-85182-097-3.

ZIMMER, Stefan. Keltové: mýtus a realita. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-806-6.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK