PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravoslavná morální teologie I. - L0538
Anglický název: Orthodox Moral Theology I
Zajišťuje: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Kv [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Vyučující: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Je záměnnost pro: LORT56
Anotace
Cílem předmětu Pravoslavná morální teologie I. je uvedení do předmětu, získání znalostí základních pojmů a pochopení struktury předmětu. Výklad se koncentruje na pojem, vymezení a metodu pravoslavné morální teologie a její vztah k ostatním teologickým disciplínám Student získává přehled o základních tématech předmětu, vazbě na pravoslavnou dogmatiku a odlišnost od pravoslavné spirituality. Pro zápis do předmětu je vhodné absolvování alespoň Úvodu do pravoslavné dogmatiky. Výuka může probíhat dle situace prezenčně/hybridně/online. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.
Poslední úprava: Milko Pavel, doc. ThLic., Ph.D. (28.09.2023)
Sylabus

Úvod do pravoslavné morální teologie.

Pojem, vymezení a metoda pravoslavné morální teologie.

Morální teologie a další teologické disciplíny.

Charakter pravoslavné morální teologie.

Prameny pravoslavné morální teologie.

Poznání dobra.

Poslední úprava: Milko Pavel, doc. ThLic., Ph.D. (28.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Vypracování referátu a aktivní účast (alespoň 80% prezence) na hodinách.

Poslední úprava: Milko Pavel, doc. ThLic., Ph.D. (28.09.2023)
Literatura

* Povinná literatura:
MANTZARIDIS, Georgios. "Kresťanská etika". In Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Prešoviensis. Pravoslávny teologický zborník, 1997, č. XX/5/, s. 176-193. ISBN 80-88885-40-X.
VLACHOS, Hierotheos. Pravoslavná spiritualita: stručné uvedení. Prešov: Prešovská univerzita, 2006. Patristická knižnica. ISBN 80-8068-465-0.
ŽUPINA, Miroslav. Kresťanská etika a jej miesto v systematickej teológii. 1. vydanie. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2003. 112 s. (Séria Patristická knižnica; 4). ISBN 80-8068-237-2.
ŽUPINA, Miroslav. Duchovný a etický život človeka. 1. vydanie. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009. 85 s. ISBN 978-80-8068-987-2.
ŽUPINA, Miroslav. "Viera a skutky v teologickom pohľade pravoslávnej cirkvi". In Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Prešoviensis. Pravoslávny teologický zborník, 1999, č. XXII/7/, s. 41-50. ISBN 80-88885-72-8.
ŽUPINA, Miroslav. "Egocentrizmus a spoločenskosť z pohľadu kresťanskej etiky". In Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Prešoviensis. Pravoslávny teologický zborník, 2000, č. XXIII/8/, s. 80-89. ISBN 80-8068-023-X.
ŽUPINA, Miroslav. "Od starogréckej etiky ku kresťanskej etike". In Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Prešoviensis. Pravoslávny teologický zborník, 2001, č. XXIV/9/, s. 326-336. ISBN 80-8068-081-7.
Platón, Ústava (různá vydání).
Aristotelés, Ethika Nikomachova (různá vydání).
* Doporučená literatura:
HREHOVÁ, Helena. Kresťanské ctnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2002. 228 s. ISBN 80-7165-351-9.
MANTZARIDIS Georgios. Christianiki ithiki. 4. vydání. Thessaloniki: Purnaras, 1995. 553 s. ISBN 960-242-122-3.

Poslední úprava: Milko Pavel, doc. ThLic., Ph.D. (28.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK