PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Liturgický seminář II. - L0533
Anglický název: Liturgical Seminar II
Zajišťuje: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem Liturgického semináře II. je teoretické a v menší míře praktické osvojení znalostí a dovedností v oblasti pravoslavných svátostí, obřadů a nejběžnějších bohoslužeb. Důležitou součástí tohoto semináře je i získání znalostí o průběhu, resp. pořadí jednotlivých úkonů v rámci těchto obřadů a bohoslužeb. Student během semináře získá orientaci v příslušných liturgických příručkách.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
Sylabus

Svěcení jakékoliv věci, večerní, jitřní, hodinky, liturgie.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na semináři při prezenci min. 80%. Prezentace vybraného tématu.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
Literatura
Povinná literatura:
KORMANÍK, Peter. Liturgický rok v Pravoslávnej cirkvi: denný, týždenný a ročný bohoslužobný cyklus. Prešov: Pravoslavná bohoslovecká fakulta, 1997. ISBN 80-88885-27-2.

KORMANÍK, Peter. Základné sväté tajiny pravoslávnej cirkvi: Teologicko-praktický výklad. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 1996. ISBN 80-7097-353-6.

ŠAK, Štefan. Svätá tajina krstu: teologický, liturgický a historický výklad obradov a modlitieb. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 1999. ISBN 80-88722-88-8.

ŠAK, Štefan. Liturgia vopred posvätených darov. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove, 1996. ISBN 80-7097-333-1.

Lidový sborník modliteb a bohoslužebných zpěvů pravoslavné církve. 2. upravené vydání. Praha: Pravoslavná církev v Československu, 1951. 600 s.

Doporučená literatura:
Příslušné liturgické knihy.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK