PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravoslavný církevní zpěv II. - L0515
Anglický název: Hymns of the Orthodox Church II
Zajišťuje: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marina Luptáková, Th.D.
Mgr. Konstantin Moravenov
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět Pravoslavný církevní zpěv II. seznámí studenta se všeobecnou hudební teorií, systémem kompozice bohoslužeb, hudební tradicí ruskou, řeckou a českou a s jejich praxí. Student předvede pěvecký postoj a pěvecké dýchání, rozliší hrudní a hlavový tón, zapojí hlavový ton ve vyšších polohách, zazpívá rytmicky, zazpívá intonační cvičení v rozsahu oktávy, kontroluje dech v návaznosti na dynamiku skladeb, artikuluje měkce a srozumitelně.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
Sylabus

Antifony 1, 2, 3. Jednorozený Synu. Ektenie prosebná, velká, malá, vroucí, zaupokojná. Trojsvatá píseň, tropary, kondaky a prokimny nedělní. Cherubinská píseň. Vyznání víry. Milost pokoje. Jest vpravdě dustojno. Otče náš. Jeden svatý, zpěv ke svatému přijímaní. Tělo Kristovo přijměte. Viděli jsme světlo pravé. Agní Parthéne Déspina, žalm 33. Obsah hodin bude přizpůsoben úrovni a potřebám účastníku kurzu.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Složení ústní zkoušky z obsahu přednášek a povinné literatury.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
Literatura
Povinná literatura:
Lidový sborník modliteb a bohoslužebných zpěvů pravoslavné církve. Praha, 1951.

Doporučená literatura:
Sputnik psalomščika. Jordanville, 1959.

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého arc. cařihradského a sv. Basila Velikého arc. caesarejského. Praha, 2012.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (20.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK