PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pravoslavné liturgiky I. - L0512
Anglický název: Introduction to Orthodox Church Liturgy I
Zajišťuje: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Kv [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marina Luptáková, Th.D.
Vyučující: PhDr. Marina Luptáková, Th.D.
Anotace
Studijní předmět Úvod do pravoslavné liturgiky I. je zaměřen na uvedení do liturgiky a zprostředkování základních znalostí nutných pro další studium liturgiky. Studenti se seznámí s úkoly a metodami liturgické teologie; dále se přednášky zaměří na rozdělení chrámu, liturgické oděvy, liturgické knihy, rozdělení a části bohoslužeb. Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (29.09.2020)
Sylabus

Úkol a metoda liturgické teologie. Chrám a jeho části. Liturgické oblečení. Liturgické knihy. Proměnné a neproměnné části bohoslužeb. Pořádek bohoslužby a typikon. Problém vývoje pořádku bohoslužby. Byzantská syntéza. Církev a Eucharistie.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (03.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Ověření znalostí z obsahu přednášek a povinné literatury pomocí kolokvia.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (03.02.2019)
Literatura
Povinná literatura:
Lidový sborník modliteb a bohoslužebných zpěvů pravoslavné církve. 2. upravené vydání. Praha, 1951.

Lazar Mirkovič. Pravoslávna liturgika 1 a 2. Košice a Prešov, 1994.

Robert F. Taft. Stručné dějiny byzantské liturgie. Olomouc, 2011.

Kallistos Ware. Úvod ke svateční mineji, in: Orthodox revue 3 (1999).

Doporučená literatura:
Иоанн Зизиулас. Церковь и Евхаристияю Богородице-Сергиева пустынью. 2009.

Архимандрит Киприан (Керн). Евхаристия. Москва, 2001.

Nikolaos Kabasilas. Výklad božské liturgie. Praha, 2007.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (03.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK