PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pravoslaví I. - L0510
Anglický název: Introduction to the Orthodox Church I
Zajišťuje: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Kv [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marina Luptáková, Th.D.
Vyučující: PhDr. Marina Luptáková, Th.D.
Anotace
Studijní předmět Úvod do pravoslaví I. je zaměřen na uvedení do fenoménu Pravoslaví se zvláštním důrazem na to, co křesťanskou vírou je, a co není. Především se budeme věnovat období Sedmi Ekumenických sněmů a událostem roku 1054. Dále se budeme věnovat okruhu témat souvisejících s obracením Slovanů, s postavením Církve pod nadvládou islámu a s novými otázkami a problémy, které přineslo XX. století. Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace MSTeams.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (29.09.2020)
Sylabus

Církev epochy sedmi Ekumenických sněmů. Události roku 1054. Misie u Slovanů. Církev pod nadvládou islámu. XX. století: Řekové a Arabové, Pravoslaví a ateismus, diaspora a mise.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (20.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Složení ústní zkoušky z obsahu přednášek a povinné literatury.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
Literatura
Povinná literatura:
Pavel Aleš. Cirkevné dějiny II. Prešov, 1995.

Sv. Jan Damašský. O pravé víře. Olomouc, 1994.

Timothy Ware. The Orthodox Church. 1993.

Doporučená literatura:
John Meyendorff. Christ in Eastern Christian Thought. New York, 1975.

Vladimír Lossky. Dogmatická teologie. Praha, 1994.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (20.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK