PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Řády a struktury CČSH - L0502
Anglický název: Rules and Structures of the Czechoslovak Hussite Church
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 14 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
JUDr. Mgr. Jiří Sedlák
Vyučující: JUDr. Mgr. Jiří Sedlák
Anotace
Cílem kurzu je prohloubit poznatky o koncepci, systému a nástrojích duchovenských řádů CČSH, získaných na bakalářském stupni studia husitské teologie. Důraz je kladen na problematiku Ústavy CČSH, Duchovenského řádu a řádů církve a také v komparaci s předpisy ostatních církví a práva státního. Studenti se seznámí se správou CČSH a administrativou. Kurs Práce s praktickými případy směřuje k osvojení si schopnosti používat nabytých znalostí v praktickém duchovenském životě. Studenti jsou vedeni k samostatnému řešení situací. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.
Poslední úprava: Sedlák Jiří, JUDr. Mgr. (30.09.2020)
Sylabus

CČSH a její správní a právní systém. Řád a právo v CČSH. Církevní právo v CČSH. Ekumenicita řádů církve. Řád duchovenské služby. Ústava CČSH. Kárný řád CČSH. Bohoslužebný řád CČSH. Organizační řád CČSH. Hospodářský řád CČSH. Náboženská obec a diecéze Církve československé husitské. Duchovní, biskup a patriarcha. Diecézní shromáždění a sněm. Administrativa. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.

Poslední úprava: Sedlák Jiří, JUDr. Mgr. (30.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Znalosti povinné literatury a obsahu přednášek jsou osvědčeny zkouškou. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.

Poslední úprava: Sedlák Jiří, JUDr. Mgr. (30.09.2020)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška proběhne písemnou formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách v době zkouškového období zimního semestru 2020/2021 zkouška bude mít následující charakter: proběhne pomocí Moodle, kde složíte písemnou zkoušku sestávající se z otevřených (rozepisovacích) otázek. Dostanete tři otázky. Podle vlastního výběru si zvolíte dvě, na které budete odpovídat. Otázky budou spíše širší. Technické detaily budou upřesněny emailem před začátkem zkouškového období. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a on–line přednášky.

Poslední úprava: Sedlák Jiří, JUDr. Mgr. (30.09.2020)
Literatura
Povinná literatura:
Jiří Rajmund Tretera,Záboj Horák, Církevní právo, Praha : Leges 2016, ISBN978-80-7502-192-2

Základní právní předpisy CČSH. Podrobná znalost Ústavy CČSH a Řádů duchovenské služby. (Oba dokumenty jsou na webových stránkách CČSH - http://www.ccsh.cz/documenty.php.)

Doporučená literatura:
VIII. sněm CČSH (http://www.ccsh.cz/dokumenty/2234-2012-souborna-publikace-o-snemu.pdf)

Poslední úprava: Sedlák Jiří, JUDr. Mgr. (30.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK