PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k dějinám CČSH - L0501
Anglický název: Seminar on the History of the Czechoslovak Hussite Church
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Vyučující: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Je záměnnost pro: LHIS58
Anotace
Aplikační seminář zaměřený na řešení konkrétních aktuálních situací, jejichž východiska jsou v pramenech dějin Církve československé husitské. Tento seminář je chápan jako komplementární k povinnému kursu Dějiny CČSH.
Poslední úprava: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Sylabus

Církev je svou povahou vyznavačské společenství. K podstatným výpovědím o sobě se církve odhodlávaly vždy, když byly ohroženy z vnitřku či z vnějšku konkrétním nebezpečím. Z krize římského katolicismu, ale i jako odraz po velkou část 19. století trvajících snah o reformu českého křesťanství i o náboženské formování meziválečné československé společnosti v Čechách 8. ledna 1920 vznikla Církev československá husitská (CČSH). Vyvinula se z radikálního křídla Jednoty katolického duchovenstva československého a rozvíjela některé motivy jejího radikálně modernistického a církevně obnovného programu. Dějinným katalyzátorem jejího vzniku byl (vedle reformně teologických a národních motivů i rozpoznávání prohlubujícího se sekularizačního procesu mezi českým katolickým duchovenstvem a laiky) především vznik nového československého státu v roce 1918, vřazujícího se do nového politického uspořádání střední Evropy. Motivy jejího vzniku působily i na vývoj věrouky, sociální orientace i církevních řádů.

Kurz je zaměřen na představení vývoje CČSH na studovaných textech, zahrnujících více než sto let jejich dějin. Chce ukázat rozrůzněnost spektra přístupů k prosazování nových cest církve ve společnosti a kultuře 20. století: 

Český reformní katolicismus 19. a počátku 20. století. Radikální křídlo kněží Jednoty katolického duchovenstva - Ohnisko, Klub reformních kněží a jeho program. Dr. Karel Farský. Vznik CČSH. Konfesní i politické důsledky vzniku nové církve. Mezi prvním a druhým zasedáním I. sněmu CČSH 1924-1931. Vývoj CČSH za patriarchátu G. A. Procházky. CČSH - CČM za 2. světové války. Léta 1945-1947. 2. sněm CČSH. První etapa patriarchátu prof. F. Kováře. CČSH mezi léty 1948-67, v letech politického uvolnění a tzv. normalizace české společnosti. CČSH a česká společnost po roce 1989. CČSH a Slovenská republika.

Poslední úprava: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (25.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Povinná účast na semináři - 75%. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS.

Základem pro přípravu na zkoušku je znalost témat kursu Seminář k dějinám CČSH v rozsahu základní studijní literatury i seminárních textů.

Poslední úprava: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

Poslední úprava: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Literatura

*  Studijní literatura:


Obnova církve katolické v Československé republice. Praha: Jednota československého duchovenstva, 1919. 65 s.
FARSKÝ, Karel. Český problém církevní. Praha: A. Hajn, 1919. 35 s.

FARSKÝ, Karel. Papežství a národ český (pod pseudonymem Pavel Nemo). Praha 1919. 200 s.
FARSKÝ, Karel. Zápas o svobodu ducha v Církvi československé. Plzeň: K. Beníško, 1920. 19 s.
FARSKÝ, Karel. Stručné informace o náboženských názorech, úkolech a organisaci Církve československé. Praha: ÚR CČS, 1925. 64 s.
Zpráva o I. řádném sněmu Církve československé. Praha: ÚR CČS, 1931. 240 s.
PROCHÁZKA, Gustav Adolf. V boji za pravdu. Praha: ÚR CČS, 1933. 103 s.

SPISAR, Alois. Církev československá. Praha: ÚR CČS, 1932. 64 s.
KOVÁŘ, František. Co jest Církev českomoravská. Praha: ÚR CČM, 1940. 28 s.

KOVÁŘ, František.Věrni poslání. Praha: ÚR CČS, 1960. 20 s.

KOVÁŘ, František-HAVLENOVÁ-KÜHNOVÁ, Iška. Rozhovor o nové církvi. Praha: ÚR CČM, 1940. 16 s.
Úctou k životu a láskou k člověku. Poselství 2. řádného sněmu CČS 8.-10. ledna 1946. Praha: ÚR CČS, 1946. 8 s.;

Církev československá v životě národa. Memorandum presidentu Republiky, ústavodárnému Národnímu shromáždění, vládě Republiky a veřejným činitelům. Praha: ÚR CČS, 1946. 22 s.

Theologie angažované církve. Praha: Blahoslav, 1979. 130 s.
90 let Církve československé husitské (sborník), Praha: ÚR CČSH, 2010. 408 s. ISBN 978-80-7000-047-2.

Poslední úprava: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (27.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK