PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Četba textů k dějinám české reformace I. - L0479
Anglický název: Reading Texts on the History of the Bohemian Reformation I
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThDr. Milan Šimek, Ph.D.
Je záměnnost pro: LHIS49
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurzorické čtení vybraných textů, souvisejících s dějinami české reformace, které byly zásadní pro vývoj a směřování utrakvismu. Kritická analýza textů prováděná z hlediska jejich historického, socio-kulturního a teologického kontextu. Podmínkami splnění kurzu jsou aktivní účast na seminářích a zpracování rozboru zadaného textu formou seminární práce. Texty budou studentům poskytnuty na jednotlivých hodinách, kde bude zároveň rozebrána související literatura a pramenná základna. U studentů, kteří si předmět zapisují, se předpokládá základní znalost latinského jazyka a orientace v oblasti teologie a historie (především českých církevních dějin) v rozsahu vyučovaném na HTF UK.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (16.04.2018)
Sylabus

Texty k předpokladům a dějinám české reformace v jejích počátcích, revolučních letech a době vlády Jiřího z Poděbrad, např. Husovy spisy - O církvi, Čtyři pražské artikuly, Chebský soudce, Kompaktáta a další.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (03.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na semináři, zpracování vybraného textu formou referátu.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (03.04.2018)
Literatura
Povinná literatura:
Prameny k dějinám práva v Českých zemích, Adamová K., Soukup L. (libovolné vydání), Archiv Český I. - VI., Palacký Fr., 1872, Dějiny českého státu v dokumentech, Veselý Z. (libovolné vydání)

Doporučená literatura:
Archiv Český VII. - XIV., Dvorský Fr., Emler J. et al, 1887-1895, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Malý K. a kol. (libovolné vydání)

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (03.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK