PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny staré a raně středověké církve - L0466
Anglický název: History of the Ancient and Early Medieval Church
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Vyučující: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Anotace
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky církevního vývoje od separace z židovské společnosti po období spojení Franků s papežstvím (9. století). Výklad jednotlivých témat je soustředěn na prvky kontinuity a diskontinuity církevního vývoje při důsledném aplikování komparativního přístupu. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji církve. Student získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.
Poslední úprava: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (29.09.2020)
Sylabus

Zrod křesťanství a raná církev. Rozvoj křesťanství v 1. a 2. století. Církevní vývoj do nástupu císaře Konstantina Velikého. Kult a správa rané církve. Teologie a učení rané církve. Pád římského světa a říšská církev. Církev v období stěhování národů. Východní cézaropapismus. Zrod papežství a jeho politická emancipace. Franská říše a spojení Franků s papežstvím. Křesťanské misie. Organizace a církevní struktura. Mnišství. Vnitřní život církve (hereze a zformování ortodoxie, vývoj kultu a liturgie, intelektuální vývoj církve).

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (03.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Zkouška proběhne písemnou formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách v době zkouškového období zimního semestru 2020/2021 zkouška bude mít následující charakter: proběhne pomocí Moodle, kde složíte písemnou zkoušku sestávající se z otevřených (rozepisovacích) otázek. Dostanete tři otázky. Podle vlastního výběru si zvolíte dvě, na které budete odpovídat. Otázky budou spíše širší. Technické detaily budou upřesněny emailem před začátkem zkouškového období. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a on–line přednášky.

Poslední úprava: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (29.09.2020)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška proběhne písemnou formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách v době zkouškového období zimního semestru 2020/2021 zkouška bude mít následující charakter: proběhne pomocí Moodle, kde složíte písemnou zkoušku sestávající se z otevřených (rozepisovacích) otázek. Dostanete tři otázky. Podle vlastního výběru si zvolíte dvě, na které budete odpovídat. Otázky budou spíše širší. Technické detaily budou upřesněny emailem před začátkem zkouškového období. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a on–line přednášky.

Poslední úprava: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (29.09.2020)
Literatura
Povinná literatura:
Suchánek, Drahomír a Václav Drška. Církevní dějiny. Praha: Grada, 2013.

Říčan, Rudolf a Amedeo Molnár. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008.

Doporučená literatura:
Franzen, August, Eva Duzbabová, Josef Karhan a Bedřich Smékal. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1995.

Fröhlich, Roland, Ondřej Bastl a Tomáš Bastl. Dva tisíce let dějin církve. Praha: Vyšehrad, 2008.

McGrath, Alister E. Dějiny křesťanství - úvod. Praha: Volvox Globator, 2014.

Kottje, Raymund, Raymund Kottje a Bernd Moeller. Ökumenische Kirchengeschichte: (Bd. 1)-3. Mainz: Kaiser Verlag, 1970.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (03.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK