PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Technika mluveného projevu - L0465
Anglický název: Techniques of the Spoken Word
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (2)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MgA. Alena Špačková
Vyučující: MgA. Alena Špačková
Je záměnnost pro: LPAS59
Anotace
V individuálních lekcích se studenti naučí základům hlasové a mluvní techniky. Postupně si osvojí postupy psychofyzického naladění, sérii dechových cvičení, měkké nasazení hlasu i jeho výškovou a silovou modulaci. Zpřesní artikulační techniku, rozvinou své dovednosti v práci se zvukovou osnovou věty a ortoepickými pravidly. Cílem je rozeznít a modulovat hlas tak, aby umocňoval sdělení mluvčího, a to i v případě mírné indispozice. Interpretovat text osobitě, poutavě a věrohodně. Všechna cvičení zároveň slouží jako prevence hlasové únavy a nedostatečné srozumitelnosti mluveného slova na veřejnosti.
Poslední úprava: Špačková Alena, MgA. (07.09.2022)
Sylabus

Psychofyzické naladění

Smíšený typ dýchání

Dechová opora

Aktivizace bránice

Rozeznění hlasu a měkký hlasový začátek

Výšková modulace hlasu

Silová modulace hlasu

Artikulace vokálů, konsonant a hláskových spojení

Prostředky zvukové osnovy věty (tempo, větný důraz, intonace, frázování, dynamika)

Poslední úprava: Špačková Alena, MgA. (07.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast v lekcích (maximálně dvě absence za semestr).

Připravené čtení zvoleného textu.

Vysvětlení rčení nebo citátu z Bible dle vlastního výběru. 

Poslední úprava: Špačková Alena, MgA. (07.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1)

Interpretace předem připraveného textu z Bible.

2)

Vysvětlení biblického rčení (cca 3 minutová promluva).

Poslední úprava: Špačková Alena, MgA. (07.09.2022)
Literatura

* Povinná literatura:
Špačková, Alena, Rozmluvy o řeči. Elektronická skripta HTF UK, 2014
* Doporučená literatura:
Špačková, Alena, Trénink techniky řeči. Praha Grada 2015, ISBN: 978-80-247-5578-6

Poslední úprava: Špačková Alena, MgA. (07.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK