PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Znakový jazyk / ZJ - kultura, identita [3. ročník] - ACN100104
Anglický název: Sign Language - Culture, Identity [3rd year]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
letní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Lenka Klofáčová
Milena Čiháková
Zuzana Hájková
Prerekvizity : ACN100106
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Zvýšení a upevnění jazykové kompetence v ČZJ: náročnější gramatické struktury v ČZJ (studenti, jejichž prvním jazykem je čeština); kultivovanost projevu v ČZJ (studenti, jejichž prvním jazykem je ČZJ).
Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Literatura

KURZ ZNAKOVÝ JAZYK 3A A 3B (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČEŠTINA)

Vyučující: Milena Čiháková (3A), Petr Vysuček (3B)

Tištěná média:

FALTÍNOVÁ, R. Vlastní jména osobní v českém znakovém jazyce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

HUDÁKOVÁ, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina ? kultura neslyšících. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R., PETŘÍČKOVÁ, J., VYSUČEK, P. Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika ? český jazyk x český znakový jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P., OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

VYSUČEK, P. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

Elektronická média (DVD):

MILIČ, R. Vizuální komunikace ? praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R. Kultura neslyšících. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R. Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R., ŠEBKOVÁ, H. Číslovky v českém znakovém jazyce ? praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R., TIKOVSKÁ, L. Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce-praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

PTÁČEK, A. Humor neslyšících. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

ŠŮCHOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, R. Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce ? praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

VYSUČEK, P. Prstová abeceda v českém znakovém jazyce ? praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

VYSUČEK, P. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

KURZ ZJ ? KULTURA , IDENTITA 3 (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK)

Vyučující: Petr Vysuček

An Introduction to American Deaf Culture, soubor 5 videokazet a pracovních sešitů pro studenty, MJ Bienvenu, Betty Colonomos, Sign Media, Inc., USA, 1988, VHS, NTSC, ASL, anglický komentář. ?Videomateriály?

FREEMAN, R. D., CARBIN, C. F., BOESE, R. J.Tvé dítě neslyší? Praha : FRPSP, 1991.

HOMOLÁČ, J. Komunikace Neslyšících. Praha : FF UK, 1998.

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. díl. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1997.

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. díl. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1998.

STRNADOVÁ, V. Dorozumívání s neslyšícím pacientem.Praha, 2001.

STRNADOVÁ, V. Hádej, co říkám. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha : ASNEP, 2001.

STRNADOVÁ, V. Jak se úspěšně vyrovnat se ztrátou sluchu.Praha : ASNEP, 2001.

STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet. Praha, 1995.

STRNADOVÁ, V. Potom Ti to povíme. Praha, 1994.

STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. Hluchota a jazyková komunikace. Praha, 1998.

ČDS 3-4/2002

www stránky pro neslyšící

Poslední úprava: UCJHUDAK (12.09.2008)
Požadavky ke zkoušce

KURZ ZNAKOVÝ JAZYK 3A A 3B (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČEŠTINA)

Vyučující: Milena Čiháková (3A), Petr Vysuček (3B)

Studenti, kteří navštěvují kurzy českého znakového jazyka, jsou povinni aktivně docházet do hodin. Jsou povolené max. 3 absence za semestr. Do kurzů studenti docházejí včas, pozdní příchod se kvalifikuje jako absence.

Studentům doporučujeme, aby se aktivně účastnili událostí a nejrůznějších akcí v neslyšící společnosti, aby se snažili sebevzdělávat a poznávat komunitu Neslyšících i v době mimo výuky.

Upozorňujeme studenty, že v dalších ročnících, nejpozději ve třetím, bude výuka vedena neslyšícím lektorem bez přítomnosti tlumočníka a studenti by na tuto skutečnost měli být připraveni.

Studenti budou zkoušeni lektory, kteří je v aktuálním semestru neučili. U atestací zkouší i další neslyšící lektoři. Při nesplnění požadavků nebude moci být atestace udělena.

ZS: zápočet

1. Aktivní účast v kurzu.

2. Písemný zápočtový test: bude použit záznam testu na videokazetách, kde bude neslyšící lektor každé cvičení 2krát opakovat. Studenti zapíší výsledky do písemného formuláře na test.

3. Potvrzení o účasti na 4 akcích kulturní a jazykové minority Neslyšících (např. o návštěvě klubu Neslyšících, o návštěvě plesu Neslyšících, o účasti na akcích Neslyšících): na první hodině k tomu účelu každý student obdrží od lektora speciální formulář. Odevzdání těchto tří potvrzení je podmínkou pro umožnění psaní zápočtového testu.Aktivní účast v kurzu + písemný test: bude použit záznam testu na videokazetách, kde bude neslyšící lektor každé cvičení 2krát opakovat. Studenti zapíší výsledky do písemného formuláře na test

LS: zápočet

1. Aktivní účast v kurzu.

2. Písemný zápočtový test: bude použit záznam testu na videokazetách, kde bude neslyšící lektor každé cvičení 2krát opakovat. Studenti zapíší výsledky do písemného formuláře na test.

3. Potvrzení o účasti na 4 akcích kulturní a jazykové minority Neslyšících (např. o návštěvě klubu Neslyšících, o návštěvě plesu Neslyšících, o účasti na akcích Neslyšících): na první hodině k tomu účelu každý student obdrží od lektora speciální formulář. Odevzdání těchto tří potvrzení je podmínkou pro umožnění psaní zápočtového testu.

Aktivní účast v kurzu + písemný test: bude použit záznam testu na videokazetách, kde bude neslyšící lektor každé cvičení 2krát opakovat. Studenti zapíší výsledky do písemného formuláře na test

LS: zkouška

Zkouška má tři části: 1. vyprávění na vylosované téma, 2. vlastní vyprávění natočené na videozáznamu, 3. odpovědi na otázky od neslyšících lektorů (pohovor se 2 lektory).

Ad 2) vlastní vyprávění natočené na videozáznamu (vyprávění 5 ? 7 minut)

Je dáno deset témat. Pět týdnů před začátkem zkouškového období z nich bude vybráno jedno téma, které každý student zpracuje.

Časový rozsah pro vyprávění musí být dodržován. Pokud nebude dodržen čas, odrazí se to ve výsledném hodnocení.

Videozáznam s vlastním vyprávěním v ČZJ lze odevzdat na VHS nebo na CD-Rom (či DVD) ? pouze jve formátu .wmf, .avi; jiný formát nebude akceptován ? nejpozději 15 dnů před termínem zkoušky ? na sekretariátu ÚČJTK (u paní sekretářky Loskotové) ? na záznamu prosím uveďte své jméno. a téma, které jste si zvolil/a.

Je dáno deset témat. Tři týdny před začátkem zkouškového období z nich budou vybrána tři témata, ze kterých si student může vybrat jedno téma pro zpracování.

Časový rozsah pro vyprávění musí být dodržován. Pokud nebude dodržen čas, odrazí se to ve výsledném hodnocení.

Videozáznam s vlastním vyprávěním v ČZJ lze odevzdat na VHS nebo na CD-Rom (či DVD), ale nejpozději 5 dnů před termínem zkoušky ? na sekretariátu ÚČJTK (u paní sekretářky Loskotové) ? na záznamu prosím uveďte své jméno a téma, které jste si zvolil/a.

Videokamera je k dispozici na FF UK, Náměstí Jana Palacha 2 ? učebna č. 26. Zodpovědnou osobou je Lucie Šůchová. Upozorňujeme, že půjčování kamery má svá pravidla, prostudujte je prosím na nástěnce ČNES nebo na webových stránkách CNES.

Doporučení: při natáčení pohled očí směřujte přímo do videokamery, aby byl záznam co nejpřirozenější a my mohli simulovat oční kontakt. Prosíme před odevzdáním záznam zkontrolovat, zda je funkční a hlavně dobře viditelný (záznam by neměl být příliš tmavý, neměl by mít příliš stínů a ostatních vad, které by negativním způsobem ovlivnily jeho srozumitelnost).

Témata:

1. Moje studium oboru ČNES

2. Český národ, zvyky a kultura

3. Český znakový jazyk

4. Orální x bilingvální vzdělávací metoda

5. Systém školství pro sluchově postižené

6. Můj první kontakt se světem Neslyšících

7. Můj neoblíbenější odborný předmět

8. Situace v poskytování tlumočnických služeb u nás

9. Kultura Neslyšících

10. O vzniku oboru ČNES

KURZ ZJ - KULTURA , IDENTITA 3 (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK)

Vyučující: Petr Vysuček

Požadavky pro získání atestace:

Aktivní účast na seminářích, seminární práce na zadaná témata, zápočtový test z probraného učiva, pohovor nad seznamem přečtené literatury.

Poslední úprava: UCJHUDAK (24.09.2009)
Sylabus

KURZ ZNAKOVÝ JAZYK 3A A 3B (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČEŠTINA)

Vyučující: Milena Čiháková (3A), Petr Vysuček - od prosince 2009 Lenka Wiesnerová (3B)

V průběhu studia tohoto kurzu se student seznámí se závažnějšími problémy komunikace Neslyšících, osvojí si složitější lexikální a gramatické konstrukce z českého znakového jazyka i způsoby jeho užívání. Důraz bude kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení složitější znakové zásoby a specifických gramatických rysů českého znakového jazyka souvisejících s jeho simultánností a prostorovostí (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa apod.).

Výuka bude založena na osmi tématech, ve kterých se budou procvičovat gramatická pravidla českého znakového jazyka, zaměříme se na procvičování zpětné vazby, zdůrazníme úlohu mimiky v českém znakovém jazyce, povedeme rozhovory s Neslyšícími na nejrůznější témata z běžného života, student bude schopen vyprávění souvislého příběhu v českém znakovém jazyce a současně rozumění delšímu projevu v českém znakovém jazyce. Dvakrát nebo třikrát za semestr bude natočen videozáznam projevu každého studenta, dvakrát nebo třikrát za semestr se procvičovat porozumění projevu neslyšících z videozáznamu, rozšiřování slovní zásoby, prstové abecedy, aktivní znalost nejběžnějších specifických znaků.

Témata: 1. Moje povolání a situace v práci, 2. Úřad, banka, policie, soud, 3. Dobré a špatné životní zážitky, 4. Olympiáda letní i zimní, sport Neslyšících, 5. Cestovní kancelář, dovolená u moře a na horách, 6. ZOO, Safari, Zvířata v přírodě, 7. Svět, kultura, cizí státy, politika.

KURZ ZJ ? KULTURA , IDENTITA 3 (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK)

Vyučující: Petr Vysuček

1. Identita a svébytnost Neslyšících jako kulturní a jazykové menšiny.

2. Postavení neslyšících v české společnosti.Vnímání neslyšících většinovou společností ve světovém kontextu.

3. Tlumočení znakového jazyka v České republice i ve světě.

4. Pojetí profesionálního tlumočníka a spolupráce s ním.

5. Etický kodex tlumočníka.

6. Zákon o znakové řeči č.158/98 Sb.a možnost jeho uplatnění v praxi.

7. Různé přístupy k osobám s různou ztrátou sluchu. Jejich různé potřeby a požadavky.

8. Pravidla a společenské normy Neslyšících ve srovnání s normami slyšících.

9. Jazyk, kultura, tradice a zvyky Neslyšících.

10. Hodnotový žebříček českých Neslyšících.

11. Problémy Neslyšící v různých životních obdobích.

12. Různé formy dorozumívacích strategií sluchově postižených.

13. Specifické rozdíly v neverbální komunikaci u slyšících a neslyšících lidí.

14. Přístupy většinové společnosti k neslyšícím lidem.

15. Diskuse o tématech respektující potřeby a hlubší zájem samotných studentů.

Poslední úprava: UCJHUDAK (04.02.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK