PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
DČ Lexikologie [2. ročník] - ACN100073
Anglický název: Czech Language Practice - Lexicology [2nd year]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Korekvizity : ACN100077
Prerekvizity : ACN100066, ACN100067, ACN100068, ACN100070
Je korekvizitou pro: ACN100077
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Nejdůležitější aspekty slovotvorného a lexikálního systému češtiny, způsoby zpracování slovní zásoby češtiny ve slovnících.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Literatura

ČERMÁK, F., BLATNÁ, R. (eds) Manuál lexikografie. Jinočany, 1995.

Lexikologie. In KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds) Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995, s. 65-108.

MALIŠ, O., MACHOVÁ, S., SUK, S. Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha 1997.

Pojmenování. In ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština ? řeč a jazyk. Praha, 2000, s. 55-74.

Slovo. In ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština ? řeč a jazyk. Praha, 2000, s. 75-85.

Slovotvorba. In KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds) Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995, s. 109-225.

Tvoření slov. In ČECHOVÁ, M. a kol.: Čeština ? řeč a jazyk. Praha, 2000, s. 92-147.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast v semináři a průběžné plnění zadávaných úkolů, referát o zadaném slovníku nebo odborném textu podle potřeb semináře, seminární práce, závěrečný test.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Sylabus

Seminář je zaměřen na nejdůležitější aspekty lexikálního a slovotvorného systému češtiny, studenti si dále osvojí lexikologické, lexikografické a slovotvorné pojmy (např. slovo, lexém, alolex, význam, frazém, onomaziologický a sémaziologický přístup,?), seznámí se s různými způsoby zpracování slovní zásoby a se základními slovníky češtiny.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK