PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
DČ Morfologie - ACN100072
Anglický název: Czech Language Practice - Morphology
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seminář je věnován funkční a formální morfologii češtiny, jeho cílem je seznámení se základními pojmy a otázkami oboru a osvojení morfologické analýzy jazykového materiálu. Důraz je kladen na analýzu textů a praktická cvičení různého typu. Pozornost je věnována následujícím tématům: základní pojmy; třídění slovních druhů a slovnědruhové přesahy; jednotlivé slovní druhy a základní problémy spojené s jejich tříděním a popisem; deklinační a konjugační systém češtiny, formální morfologie ohebných slovních druhů; norma, kodifikace, stylové hodnocení tvarů; jednotlivé gramatické kategorie.
Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (01.04.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK