PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doplňková čeština [1. ročník] neslyšící (1) Odborný styl a odborný text - ACN100050
Anglický název: Czech Language Practice [1st year] for the Deaf (1) Academic Styl and Academic Texts
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Lucie Šůchová
Korekvizity : ACN100051, ACN100052
Je korekvizitou pro: ACN100052, ACN100051
Je prerekvizitou pro: ACN100058, ACN100060, ACN100059
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Zvýšení a upevnění jazykové kompetence neslyšících studentů v češtině: teorie a praxe odborného stylu a odborného textu.
Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Literatura

ZS

Vyučující: Lenka Okrouhlíková

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997.

HRUBÝ, J. Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící. Praha : Academia, 2000.

JELÍNEK, M. Stylistika. In Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995, s. 701-782.

NEKULA, M. Text. In Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995, s. 652-699.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000.

LS

Vyučující: Lucie Šůchová

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000.

HRUBÝ, J. Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící. Praha : Academia, 2000.

KULDOVÁ, O. Normalizovaná úprava písemností. Komentovaná norma s ukázkami. Praha : Fortuna, 1999.

LINKEOVÁ, I. Odborný text ve Wordu. České Budějovice : Kopp, 2003.

Pravidla českého pravopisu. Praha, 2003.

Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995.

SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha : Karolinum, 2004.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Požadavky ke zkoušce

ZS

Vyučující: Lenka Okrouhlíková

Aktivní účast na semináři, průběžné plnění zadaných úkolů, test.

LS

Vyučující: Lucie Šůchová

Pravidelná docházka, aktivní práce v semináři, průběžné plnění zadávaných úkolů, vypracování seminární práce.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Sylabus

ZS

Vyučující: Lenka Okrouhlíková

V semináři se studenti seznámí se základními charakteristikami odborného stylu a odborného textu. Seminář je zaměřen na získání znalostí a praktických dovedností potřebných k samostatnému psaní odborných textů. Pozornost je věnována především kompozici a stylizaci odborného textu (anotace, resumé, titulky, odstavce, kapitoly, koherence a koheze textu atd.), obsahu, formě a struktuře bibliografické citace. Pozornost se soustředí také na pravopis, jazykovou stavbu textu, na stavbu textových rovin ?vyšších? (např. textová kompozice, horizontální a vertikální členění textu, tematická kompozice), na specifika grafiky odborného textu (možnosti textového editoru word), na ztvárňování jeho subjektů apod. Důraz přitom bude kladen na vztah výrazových prostředků k utváření smyslu odborného textu.

LS

Vyučující: Lucie Šůchová

Seminář bude zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti odborného stylu a odborného textu a na získání praktických dovedností potřebných k samostatnému psaní odborných textů.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK