PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe odborná [3. ročník] - ACN100049
Anglický název: Working Experience - Sign Language Research [3rd year]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/28, Z [DS]
Rozsah za akademický rok: 3 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Prerekvizity : ACN100043
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Praktické využití poznatků a dovedností získaných v kurzech ACN 100 043 Specializace odborná ?2. ročník? a ACN 100 044 odborná ?3. ročník?.
Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Literatura

BÍMOVÁ, P. Slovník český znakový jazyk/čeština. Diplomová práce. [CD-ROM] Praha : FF UK, 2003.

DINGOVÁ, N., DVOŘÁKOVÁ, M., FALTÍNOVÁ, R., OKROUHLÍKOVÁ, L., SERVUSOVÁ, J. a kol. Slovník znakového jazyka terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence. [CD-ROM] Praha : Tamtam, 2005.

FALTÍNOVÁ, R. Propriální pojmenovací akty v českém znakovém jazyce. Diplomová práce. [CD-ROM] Praha : FF UK, 2005.

KUCHAŘOVÁ, L. Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce. [CD-ROM]Bakalářská práce. Praha : FF UK, 2005.

Lexikologie pro základní školy. [CD-ROM] Praha : FF UK, 2003.

Pohádky o zvířátkách ve znakovém jazyce. [CD-ROM] Praha : FF UK, 2005.

ŠEBKOVÁ, H. Číslovky v českém znakovém jazyce. [CD-ROM] Praha : FF UK, 2006.

TIKOVSKÁ, L. Klasifikátory českého znakového jazyka. Bakalářská práce. [CD-ROM] Praha : FF UK.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Požadavky ke zkoušce

Student absolvuje 28 dní praxe pod vedením vedoucího odborné praxe.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Sylabus

Student by měl prakticky využít teoretické i praktické znalosti nabyté v průběhu předmětů odborné specializace. Dle možností jsou studenti zapojeni do právě probíhajících projektů (např. tvorba slovníků znakového jazyka apod.), popř. pod vedením vedoucího odborné praxe vytváří projekt vlastní (např. výukový CD-ROM pro neslyšící, CD-ROM slovník znakového jazyka). V souvislosti s tím jsou studenti seznámeni s dosavadními výstupy studentských prací.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK