PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe tlumočnická [3. ročník] - ACN100048
Anglický název: Working Experience - Interpreting for the Deaf [3rd year]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/28, Z [DS]
Rozsah za akademický rok: 3 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Prerekvizity : ACN100039
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Praktické využití poznatků a dovedností získaných v kurzech ACN 100 039 Specializace tlumočnická ?2. ročník?a ACN 100 040 Specializace tlumočnická ?3. ročník?.
Poslední úprava: UCJHUDAK (24.09.2009)
Literatura

Kurs úzce navazuje na kurs ACN 100 040 Specializace tlumočnická ?3. ročník?. Literatura pro oba kursy je shodná.

Poslední úprava: UCJHUDAK (24.09.2009)
Požadavky ke zkoušce

Splněný počet hodin tlumočnické praxe, praxe musí být vykonána ve všech třech zadaných tlumočnických okruzích, aktivní spolupráce s vyučujícím v části supervizované praxe.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Sylabus

Souvislá nebo průběžná tlumočnická praxe probíhá v Centru zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (jako tlumočník-praktikant), v organizacích neslyšících (Česká unie neslyšících..), ve školách pro neslyšící (Střední zdravotnická škola v Praze 5-Radlicích, Střední pedagogická škola v Hradci Králové, na MU na Fakultě informatiky v Brně, v základních školách, kde jsou integrované děti s vadou sluchu.

Cílem praxe je ověřit si v praxi kvalitu svých tlumočnických dovedností, propojit teoretické znalosti z problematiky tlumočení pro neslyšící s reálnými tlumočnickými situacemi. Ve své tlumočnické praxi studenti projdou tlumočením ve školním prostředí, dostanou příležitost zažít si zkušenost s komunitním tlumočením a vyzkouší si také tlumočení veřejné akce.

Studenti absolvují jak náhledy na tlumočení svých služebně starších kolegů (nejméně 30 hodin), tak zároveň vlastní tlumočnické výstupy pod dohledem odpovědné osoby (nejméně 50 hodin). Nejméně 20 % povinně odtlumočených hodin tlumočnické praxe bude supervizováno vyučujícím tlumočnické specializace. A to buď přímou účastí vyučujícího v tlumočené situaci, nebo na základě pořízeného videozáznamu tlumočení.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK