PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specializace tlumočnická [3] - ACN100042
Anglický název: Interpreting - Specialization [3]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Studenti získají informace o situaci v oblasti tlumočení znakového jazyka v České republice i ve světě. Pojetí profesionálního tlumočníka budou srovnávat se třemi odlišnými modely tlumočení. Budou se zabývat pravidly tlumočení, etikou, standardy a úvahami o shodných či odlišných rysech různých tlumočnických situací (i v závislosti na užitých technických zařízeních). Seznámí se s dovednostmi (mentální reprezentace, vizualizace atd.), které jsou pro práci s jazykem nezbytné, a naučí se, jak plnohodnotně realizovat překlad lineárního jazyka do jazyka simultánního a naopak. Naučí se rozlišovat mezi překladem výrazů, významů a manuálním kódováním češtiny.

Studenti se naučí reflektovat svůj projev a tak získat možnost ověřit si, že všechny relevantní informace vyjadřují odpovídajícím způsobem.

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (27.01.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK