PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specializace tlumočnická [2. ročník] - ACN100039
Anglický název: Interpreting - Specialization [2nd year]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACN100133
Garant: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ACN100048, ACN100040
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Informace o situaci v oblasti tlumočení znakového jazyka v České republice i ve světě.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Literatura

BAKER-SHENK, CH., COKELY, D. American Sign Language ? A Teacher?s Resource Text on Grammar and Culture. Gallaudet University Press, 1991.

CARTWRIGHT, B. E. Encourters With Reality 1,001 Interpreter Scenarios. RID Press, 1999.

ČEŇKOVA, I. Úvod do teorie tlumočení. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

ČERVINKA, R. Představy neslyšících o tlumočnických službách. [DVD] Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. [DVD] Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K., KOVÁČOVÁ, T. Umělecké tlumočení do znakového jazyka. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

DINGOVÁ, N. Paměťová a jazyková cvičení pro tlumočníky. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

FRISHBERG, N. Interpreting: An Introdution. RID Press, 1986.

HUDÁKOVÁ, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

KRONUSOVÁ, M. Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

KRONUSOVÁ, M. Organizace tlumočníků v ČR a v zahraničí. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

Report of working seminar on minimal language skills held in Gent, Belgium 25 and 26 November 1995. EFSLI, 1995.

RICHTEROVÁ, K. Představy neslyšících o tlumočnických službách. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

SELESKOVITCH, D. Interpreting for International Conferences. Pen and Booth, 1978.

SOLOW, S. N. Sign language interpreting: a basic resource book.

ŠEBKOVÁ, H. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

WIT, M. DE Sign Language Interpreting in Europe. EFSLI 2001.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast na kursech (3 povolené absence), seminární práce, plnění úkolů zadávaných v průběhu semestru.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Sylabus

Studenti získají informace o situaci v oblasti tlumočení znakového jazyka v České republice i ve světě. Pojetí profesionálního tlumočníka budou srovnávat se třemi odlišnými modely tlumočení. Budou se zabývat pravidly tlumočení, etikou, standardy a úvahami o shodných či odlišných rysech různých tlumočnických situací (i v závislosti na užitých technických zařízeních). Seznámí se s dovednostmi (mentální reprezentace, vizualizace atd.), které jsou pro práci s jazykem nezbytné, a naučí se, jak plnohodnotně realizovat překlad lineárního jazyka do jazyka simultánního a naopak. Naučí se rozlišovat mezi překladem výrazů, významů a manuálním kódováním češtiny.

Studenti se naučí reflektovat svůj projev a tak získat možnost ověřit si, že všechny relevantní informace vyjadřují odpovídajícím způsobem.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK