PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specializace pedagogická [2] (zápočet) - ACN100037
Anglický název: Education of the Deaf - Specialization [2] (credit)
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem kurzu je podrobné seznámení s prací pedagoga v MŠ, v ZŠ (zejména na 1. stupni) nebo v SŠ (spíše orientačně) pro sluchově postižené. Obecně pedagogické a psychologické poznatky budou aplikovány na výuku sluchově postižených jak v teoretické, tak v praktické rovině. Po absolvování kurzu by měl být student dostatečně teoreticky připraven pro vykonání své pedagogické praxe.
Studentům se doporučuje navštěvovat kurzy FF UK Pedagogika I., II., III. a Psychologie I., II., III.
Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (05.04.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK