PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociolingvistiky a sociolingvistické problémy hluchoty [2] - ACN100031
Anglický název: Introduction to Sociolinguistics and Sociolinguistic Aspects of Deafness [2]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jan Táborský
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
V kurzu se studenti seznámí se základními tematickými okruhy české a světové sociolingvistiky, s jejími základními pojmy a přístupy, a to vždy se zvláštním zřetelem k situaci neslyšících. Tématy výkladů a diskusí budou např.: předmět sociolingvistiky, jazyková variantnost, jaz. kontakt a konflikt, jaz. politika, feministická lingvistika, metody sociolingvistického výzkumu ad. V semináři budou studenti samostatně řešit úlohy jako návrh scl. dotazníku, sestavování algoritmického diagramu popisujícího některé aspekty komunikačních strategií apod.

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (05.04.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK