PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Struktura a fungování českého znakového jazyka [2] - ACN100024
Anglický název: Structures and Functions of Czech Sign Language [2]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurs podává informace o strukturních a funkčních specifikách přirozeného jazyka neslyšících, českého znakového jazyka. Výklad vychází z rozlišení verbální a neverbální komunikace, znakových systémů a přirozených jazyků (znakový jazyk jako přirozený jazyk) a na tomto základě charakterizuje podobnost vs. odlišnost struktur znakového jazyka a jazyka mluveného. Probrány jsou vybrané otázky stavby jednotlivých rovin českého znakového jazyka. Součástí kursu je základní informace o metodách sběru dat znakového jazyka.
Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (01.04.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK