PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Znakový jazyk C / ZJ - kultura, identita - ACN100019
Anglický název: Sign Language C - Culture, Identity
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
letní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Martin Wiesner
Mgr. Petr Vysuček, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
V průběhu studia se student seznámí s problematikou komunikace neslyšících, se znakovým jazykem, osvojí si lexikální a gramatickou stránku českého znakového jazyka i způsoby jeho užívání. Důraz je kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů znakového jazyka souvisejících s jeho simultánností a prostorovostí (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa apod.).

Témata: procvičování zpětné vazby, úloha mimiky ve znakovém jazyce, rozhovory s neslyšícími, vyprávění souvislého příběhu, rozumění delšímu projevu ve znakovém jazyce.

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (27.01.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK