PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do psycholingvistiky a psycholingvistické aspekty komunikace neslyšících [1. ročník] - ACN100007
Anglický název: Introduction to Psycholinguistics and Psycholinguistic Aspects of the Communication of the Deaf [1st year]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Přehled základních psycholingvistických témat a metod výzkumu.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Literatura

ALTMANN, G. T. M. Výstup na babylonskou věž. Otázky jazyka, mysli a porozumění. Praha : Triáda, 2005 (9. kapitola).

CLARK, E. V. First language acquisition. Cambridge Univ. Press, 2003 (vybrané pasáže).

CLARK, E. V. The lexicon in acquisition. Cambridge Univ. Press, 1999 (5. kapitola).

HRONOVÁ, A., MOTEJZÍKOVÁ, J. Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha, 2002.

KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha : NLN, 2002, hesla psycholingvistika, modelování řečové komunikace, produkce řeči, porozumění řeči, inference, báze kognitivní, osvojování jazyka dítětem a výběrově literatura uvedená za jednotlivými hesly.

NEBESKÁ, I. Úvod do psycholingvistiky. Praha : H & H, 1992 (3. kapitola).

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Požadavky ke zkoušce

Zvládnutí probrané látky; zkouška je písemná.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Sylabus

Cílem kursu je rámcově studenty seznámit s vymezením psycholingvistiky jako interdisciplinárního oboru, který má četné styčné body s mnoha obory dalšími, a se základními psycholingvistickými tématy.

Základní psycholingvistická témata:

Produkce řeči: individuální mentální proces směřující od záměru mluvčího k artikulaci.

Porozumění řeči: individuální mentální proces směřující od příjmu řečového signálu k porozumění významu výpovědi i záměru mluvčího.

Mentální struktury: soubor předpokladů, které člověku produkci a porozumění řeči umožňují.

Osvojování jazyka dítětem. V přednášce se klade důraz na specifiku osvojování znakového jazyka neslyšícími dětmi, na komunikaci mezi dospělým a dítětem (specifiku řeči určené dítěti jako primárnímu adresátovi) i na součinnost jazykového a kognitivního vývoje dítěte.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK