PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
3,4,5 Bohemistický divadelní seminář II - ACCE00157
Anglický název: 3,4,5 Czech Theater Seminar II
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
MgA. Martina Frejová Krátká, Ph.D.
PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Účastníci semináře nastudují divadelní hru a představení natočí na video nebo na zoom.<br>
Odkaz na poslední tři projekty, které v tomto semináři vznikly:

Deník rychlého člověka
https://youtu.be/xHsJ0uvQpxA

Balady z Kytice K.J. Erbena
https://youtu.be/CLnxyfNeDMY<br>

Tři podoby B.Němcové
https://www.youtube.com/watch?v=EY8PNSIVqyc<br>
Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (31.01.2023)
Cíl předmětu

Rozvoj dramatických schopností v širokém slova smyslu, tzn.  především mluveného projevu v češtině pro jinojazyčné mluvčí, rozvoj hereckých schopností a neverbální komunikace v českém kulturním prostředí. Účastníci semináře nastudují divadelní hru v češtině.

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (31.01.2023)
Deskriptory

V semináři určeném jinojazyčným mluvčím češtiny pracujeme s těmito tématy:

Dramatický text a jeho specifika v češtině

Interpretace dramatického textu

Sémantická a pragmatická stránka výpovědi a textu

Vlastnosti mluveného projevu

Řečová interpretace psaného textu

Přízvuk, intonace, frázování, důraz

Fonetická pravidla a ortoepie češtiny

Gesto, mimika

Jevištní pohyb

Herecká interakce

Příprava rekvizit, kostýmů

Práce s rekvizitou

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (31.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři (tolerují se maximálně tři absence), nastudování přidělené divadelní role a její předvedení.

Studenti se zapojí též do přípravy kostýmů a rekvizit a do propagace svého představení v prostředí fakulty i na sociálních sítích, popř. do jeho medializace.

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (31.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

Nastudování divadelní hry. Natočení divadelní hry na zoom. Krátká esej v rozsahu 500 slov o tématu hry a postavě, kterou jste představoval(a).

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (31.01.2023)
Sylabus

V semináři se budeme věnovat následujícím tématům (program po týdnech):

1.     Dramatický text a jeho specifika v češtině

2.     Interpretace dramatického textu

3.     Sémantická a pragmatická stránka výpovědi a textu

4.     Vlastnosti mluveného projevu

5.     Řečová interpretace psaného textu

6.     Přízvuk, intonace, frázování, důraz

7.     Fonetická pravidla a ortoepie češtiny

8.     Gesto, mimika

9.     Jevištní pohyb

10.   Herecká interakce

11.   Příprava rekvizit, kostýmů

12.   Práce s rekvizitou

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (31.01.2023)
Vstupní požadavky

Úroveň znalosti češtiny jako cizího jazyka B1 a vyšší.

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (31.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK