PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
4,5 vol. Obrazy Prahy a její proměny v literatuře I - ACCE00122
Anglický název: 4,5 Changes of Prague Image in Literature II
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Anotace: Literární texty nevytváří pouze své vlastní fikční časoprostory, nýbrž jsou spojené s konkrétními místy, kde buď žili a pracovali jejich tvůrci, nebo jsou tato místa texty přímo tematizována a inspirována. U dlouhé řady literárních textů lze přímo hovořit o soubytí textu, místa a času, o vzájemné podmíněnosti. Významnou inspirací i scénou pro rozvíjení prozaického vyprávění a básnické imaginace se stala Praha, ať již jako dějiště kulturního a uměleckého kvasu, pozadí literárního vyprávění nebo přímo personifikovaný hybatel událostí. Kurz Tematická literární exkurze se zaměří právě na propojení města (Prahy) s literaturou a uměním, ukáže Prahu nejen jako prostor uměleckého života, ale také v různých literárně-uměleckých zobrazeních a jejich proměnách. Tematické vycházky Prahou seznámí studenty jednak s historicky-kulturním vývojem města, ale také s místy, která jsou spojena s konkrétními autory a texty. Studenti budou seznámeni s pražskými pověstmi a legendami, které se staly základem pro pražskou literární mytologii, právě tak jako s různými podobami tematizování Prahy v literatuře od 19. století do současnosti.
Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (01.10.2018)
Literatura

Primární literatura:

Arbes, Jakub: Svatý Xaverius. In: Tři česká romaneta. Praha, Československý spisovatel 1979.

Bedrníček, Pavel: Příběhy pražských svatyní. Praha, Volvox Globator 2009.

Havlíček, Jaroslav: Smaragdový příboj. In: Tři česká romaneta. Praha, Československý spisovatel 1979.

Jaboud: Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky. Praha, Zdeněk Bauer 2011.

Kahuda, Václav: Veselá bída. Brno, Petrov 1997.

Mácha, Karel Hynek: Márinka. In: Týž: Máj; Márinka. Praha, Odeon 1969.

Neruda, Jan: Arabesky;  Povídky malostranské. Brno, Host 2012.

Nezval, Vítězslav: Praha s prsty deště. In: Básně II. Brno, Host 2012.

Nezval, Vítězslav; Všetečka, Jiří: Pražský chodec. Praha, ČTK 1985.

Reinerová, Lenka: Kavárna nad Prahou. Praha, Labyrint 2010.

Rut, Přemysl: Náměsíčný průvodce Prahou. Brno, Petrov 2003.

Sauer, František: Franta Habán ze Žižkova. Praha, Nakladatelství politické literatury 1965.

Seifert, Jaroslav: Světlem oděná; Kamenný most. Praha, Československý spisovatel 1978.

Urban, Miloš: Sedmikostelí. Praha, Argo 2001.

Urban, Miloš: Stín katedrály. Praha, Argo 2003.

Urban, Miloš: Lord Mord. Praha, Argo 2008.

Včelička, Géza: Klášterní ulice (staropražské básně). Praha, J. Lukasík 1945.

Včelička, Géza: Pražské tajemství. Praha, Československý spisovatel 1987.

Doporučená literatura:

Bělina, Pavel a kol.: Dějiny Prahy I.: Od nejstarších dob do sloučení pražských měst (1784). Praha - Litomyšl, Paseka 1997.

Cibula, Václav: Pražské pověsti. Praha, Orbis 1972.

Dudák, Vladislav: Pražský poutník aneb Prahou ze všech stran. Praha, Baset 1997.

Dvorský, Miloš: Mýtus zvaný Stínadla. Praha, Zdeněk Bauer 2011.

Dvořák, Tomáš: Žižkov - svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha, Muzeum hlavního města Prahy 2012.

Giustino, Cathleen M.: Kultura a moc na konci 19. století. Boj o zachování starobylého rázu Prahy. In: Dějiny a současnost, 1995, č. 5, s. 12-15.

Horák, Jiří: Kniha o staré Praze. Praha, Mladá fronta 1998.

Chalupa, Karel: Z tajů pražských pověstí.  Praha, Drahomíra Sladká 1946.

Jakl, Tomáš: Barikády a bojiště Pražského povstání. Praha - Litomyšl, Paseka 2014.

Jungmann, Jan: Zaniklé Podskalí. Vory a lodě na Vltavě. Praha, Muzeum hlavního města Prahy 2008.

Jungmann, Jan: Libeň - zmizelý svět. Praha, Muzeum hlavního města Prahy 2010.

Kopáč, Radim; Schwarz, Josef: Nevěstince a nevěstky. Praha - Litomyšl, Paseka 2013.

Košnář, Julius:  Staropražské pověsti a legendy. Praha, Odeon 1992.

Kovařík, Vladimír: Literární toulky Prahou. Praha, Albatros 1980.

Krejčí, Karel: Podivuhodné příběhy ze staré Prahy. Praha, Odeon 1971.

Langer, František: Pražské legendy. Praha, Albatros 2000.

Míka, Zdeněk: Život v pražských ulicích. Praha - Litomyšl, Paseka 2013.

Míka, Zdeněk: Karlín - nejstarší předměstí Prahy. Praha, Muzeum hlavního města Prahy 2011.

Novotný, Pavel: Petrská čtvrť dům od domu. Praha, Libri 2008.

Tomek, Václav Vladivoj: Pražské židovské pověsti a legendy. Praha, Volvox Globator 2007.

Volavková, Hana: Zmizelá Praha III. Židovské město pražské. Praha - Litomyšl, Paseka 2002.

Žižka, Leoš Karel: Praha před osmdesáti lety. Praha, Orbis 1960.

Žižka, Leoš Karel: Staropražské vzpomínky. Praha, 1946.

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (01.10.2018)
Požadavky ke zkoušce

Atestace: Zk, podmínkou atestace je pravidelná a aktivní účast, studium stanovené literatury a vypracování písemné práce na předem zvolené a schválené téma (rozsah písemné práce: cca 5 normostran, písmo vel. 12, řádkování 1,5).

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (01.10.2018)
Sylabus

1) Historicko-kulturní vývoj Prahy, proměny Prahy a pražských čtvrtí, legendární pražské periferie

2) Praha v pověstech a legendách, zrození pražské mytologie, Praha magická a živá (vycházka městem)

3) Praha v próze

4) Praha v poezii

5) Proměny Prahy ve výtvarném umění 19. a 20. století

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (01.10.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK