PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
4,5 vol Základy evropské literatury a kultury - ACCE00121
Anglický název: 4,5 vol Basics of European Culture: Classical antiquity literature
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACC110013
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Anotace: Seminář se zaměří na klíčové kulturní, umělecké, filosofické a spirituální proměny, pohyby a proudy od zrodu římské literatury až po období pozdní římské antiky, po období nastupujícího a své postavení výrazně upevňujícího křesťanství. Cílem semináře je přehledově a v základních obrysech seznámit s vývojem římského písemnictví, římské literatury na základě četby vybraných textů, reprezentujících určité období a specifické proměny kulturního prostoru. Okrajově se seminář také zaměří na souvislosti římské kultury s kulturou a tradicí judaistickou, raně křesťanskou a v závěru i na napětí mezi západní a východní částí římského impéria.
Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (01.10.2018)
Literatura

Primární literatura:

Apuleius: Zlatý osel. Praha, Svoboda 1974.

Caesar: Zápisky o válce galské (vybrané pasáže). Praha, SNKLU 1964.

Cato: O zemědělství (vybrané pasáže). Praha, SNPL 1959.

Catullus: Zhořklé polibky. Praha, Československý spisovatel 1980.

Cicero: Tuskulské hovory. Praha, Svoboda 1976.

Lucretius: O přírodě (vybrané kapitoly). Praha, Svoboda 1971.

Ovidius: Proměny (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1974.

Petronius: Satirikon. Praha, Svoboda 1971.

Plautus: Pseudolus. Kladno, J. Šnajdr 1946.

Terentius: Kleštěnec. Praha, Odeon 1969.

Vergilius: Aeneis (kniha I-VI). Praha, Svoboda 1970.

Vergilius: Zpěvy pastýřské. Praha / Litomyšl, Paseka 2004.

 

Doporučená literatura:

G. B. Conte: Dějiny římské literatury. Praha, KLP 2008.

Bible Svatá (Genesis, Evangelium sv. Jana, Evangelium sv. Lukáše, Epištola sv. Pavla k Římanům, První epištola sv. Pavla k Korintským, Zjevení sv. Jana – vybrané pasáže z jednotlivých biblických textů). Dop. ekumenický překlad, ale možno i kraličku.

Horatius: De arte poetica / O umění básnickém. Praha, Academia 2002.

Iuvenalis: Satiry (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1972.

Lucanus: Farsalské pole. Praha, Svoboda 1976.

Quintilianus: Základy rétoriky. Praha, Odeon 1985.

Seneka: O duševním klidu. Praha, Odeon 1999.

Suetonius: Životopisy dvanácti císařů (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1974.

Tertullianus: O hrách. Praha, Oikúmené 2004.

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (01.10.2018)
Sylabus

Tématické okruhy:

1)      Řím a řecká tradice. Hledání kořenů, konstituování klíčových předpokladů a východisek římské kultury.

2)      Starořímský proud – zrození římského ideálu: Cato Censorius.

3)      Mladořímská moderna (neotérikové): Catullus.

4)      Římský epikureismus a euhemerismus: Lucretius.

5)      Vrcholné období římské prózy a rétoriky: Cicero, Caesar, Sallustius.

6)      Zlatý věk římské poezie: Vergilius, Horatius, Ovidius.

7)      Stříbrný věk římské literatury: Seneca, Lucanus, Petronius, Iuvenalis

8)      Pozdní Řím: Quintilianus, Suetonius, Apuleius.

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (01.10.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK