PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
3,4,5 vol Kurz normy, grafiky a pravopisu II. - ACCE00063
Anglický název: 3,4,5 elective Course of Language Norm, Orthography and Writing II.
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Záměnnost : ACC100038
Je záměnnost pro: ACC100038
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem seminářů je soustavné procvičení různých aspektů českého pravopisu. Předmět je určen zahraničním studentům - bakalářům, stážistům a postgraduantům (od jazykové úrovně B1/B2 podle SERR)
Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (16.02.2020)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je zvládnutí různých aspektů českého pravopisu. Okruhy pravopisných témat vedou  k prohloubení či doplnění znalosti českého pravopisu.

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (16.02.2020)
Deskriptory

 Postupně se probírají vyjmenovaná slova, psaní písmena „ě“, souhlásek a souhláskových skupin (hlavně s, z a zdvojených konsonantů), interpunkce, psaní velkých písmen, přejatých slov apod.

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (16.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, docházka (tolerují se 3 neomluvené absence za semestr), úspěšné napsání záverečného testu (min. 65 %).

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (16.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK